Subscribe to RSS - Plešivica pri Žužemberku
Toplar (dvojni kozolec), Miha Pečjak, Plešivica 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Stara štirna (vodnjak), pokrita s skalami, Marija Pečjak, Plešivica 5. Teren 14- Okolica Žužemberka...
Družina pri jedi pri kamniti mizi pred hišo, pri Robovih, Plešivica 1, Feliks Pečjak. Teren 14-...
Hlev, 2 fasadi in 5 tlorisov, Lube Anton, pri Hočevarju, Plešivica 6.
Znamenje v Plešivici (star in nov Kristus). Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Detajl Robovega toplarja (dvojnega kozolca), Plešivica 1, Franca Pečjak.
Štirna (vodnjak) v Plešivici. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Stopa, Plešivica 1, pri Robov?h, Pečjak Franca.
Detajl poda, pri Robovih, Franca Pečjak, Plešivica 1.
Vrata pri štali (hlevu), Plešivica 3, pri Janezu, Robida Janez.
Mihetova kašča, Miha Pečjak, Plešivica 7. Okno v kašči. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Cimper (ostrešje) na stari Robovi hiši, Plešivica 1, Franca Pečjak. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
Line na podih in kozolcih v Plešivici.
Mihetova kašča, Miha Pečjak, Plešivica 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Izrezljan ornament na podu, Plešivica 1, pri Robovih, Frančiška Pečjak.
Tako se umivajo pred jedjo (iz hiše prinesejo stol z lavorjem), pri Robovih, Plešivica 1. Teren 14...
Hiše v Plešivici. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Hiše v Plešivici. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Sklednik, Plešivica 1, pri Robovih, Frančiška Pečjak.
Šija pri Robovih, Frančiška Pečjak, Plešivica 1.
Konstrukcija ostrešja pri hiši z detajli, Pečjak France, pri Robovih, Plešivica 1.
Kamnita miza pred hišo, Plešivica 1, pri Robovih. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Ornamenti na kozolcu, Plešivica 1, pri Robovih, Franca Pečjak.
Line na kozolcih in podih, Plešivica, Dolnji Kot.
Štirna (vodnjak), Miha Pečjak, Plešivica 7. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Robova štirna (vodnjak), Plešivica 1.
Robovi mlatiči, Plešivica 1. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Line na podih in kozolcih v Plešivici in Stavči vasi.
Skrinja in detajl, Plešivica 6, pri Hočevarju, Lube Anton.
Janezova hiša, Robida Janez, Plešivica 3. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Opuščena cerkvena kašča iz leta 1731 v Plešivici. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).