Subscribe to RSS - Obrov
31.8.1955
Kuhinjsko okno, znotraj in zunaj, Obrov 25.
31.8.1955
Križ na poti iz Obrova proti Javorju.
1.1.1955
Tone Markovkin, Obrov. Tu v pastirski obleki. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1...
1.1.1955
Tona Brezovkina, Obrov 36. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Šuštarovi pred kupom žita, Obrov 34. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
31.8.1955
Hiša pri Ceglarih, fasada, tloris hiše, Obrov 25.
1.1.1955
Štala (hlev) in hiša, pri Nograjkinih, Franc Ceglar, Obrov 24. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.8.1955
"Kau" (napajališče), Obrov. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
1.1.1955
Hiša in štala (hlev), pri Popinci, Pepo Dodič, Obrov 10. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.1.1955
Tone Markovkin, Obrov. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.8.1955
Štala (hlev) z gnojiščem ("gnoj"), ki je obdan z leso, Obrov 36, pri Brezovkinih. Teren...
1.8.1955
Pred hišo pri Brezovkinih, Obrov 36. Na levi šterna (vodnjak) z vrhom iz kamna. Teren 12- Brkini (1...
1.8.1955
"Kravar" (pastir) žene krave na pašo, Obrov. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955)...
31.8.1955
Detajl iz "hiše", okno, pri Nograjkinih, Ceglar Franc, Obrov 24...
31.8.1955
Kamin (dimnik), pri Čoklovih, Obrov.
31.8.1955
Kalonja in detajl, Obrov 64, pri Grulietovih, Florenin Giulio.
1.1.1955
Vidalasta jama pri Obrovem, od vzhoda proti zahodu. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Štirna (vodnjak), Obrov 14, pri Bilonovih, Pirm Anton.
1.8.1955
Cegnar Franc, Obrov 36, pri Brezovkinih, kleplje koso na star način (v ležé). Teren 12- Brkini (1.-...
1.1.1955
Oštarova hiša, Obrov 40. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Vidalasta jama pri Obrovem, od zahoda proti vzhodu. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega...
31.8.1955
Okno od hiše, Obrov 25, pri Ceglarjevih.
1.1.1955
Hiša in štala (hlev), pri Kozlenk?n?h, Franc Dodič, Obrov 18. Teren 12- Brkini, posneto v času...
1.1.1955
Franc Brezovkin, Obrov 36. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII.1955.
1.1.1955
Tone Markovkin, Obrov. Tu v pastirski obleki. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1...
1.8.1955
Tereza Cegnar, Obrov 36, pri Brezovkinih, pravi merne (korenje) za seme v n?čkah. Teren 12- Brkini...
31.8.1955
Stou (stol), Obrov 25.
31.8.1955
Fasada, tloris hiše, hiša pri Nograjkinih, Ceglar Franc, Obrov 24.
31.8.1955
Ognjišče, Obrov 24, Ceglar Franc.
1.8.1955
Cegnar Franc, Obrov 36, pri Brezovkinih, kleplje koso na star način (v ležé). Teren 12- Brkini (1.-...