Subscribe to RSS - Novo mesto
Grad Soteska pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto, Kmetijska šola na gradu Grm v Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Grad Hmeljnik pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Na razglednici Glavni trg. Med leti 1928 in 1947.
Stari grad pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Pogled na gimnazijo v Novem mestu.
Kraljeviča Petra trg (danes Glavni trg) z Mestno hišo (Rotovžem) v Novem mestu.
Kraljeviča Petra trg (danes Glavni trg) z Mestno hišo (Rotovžem) v Novem mestu.
Kmetijska šola na Grmu.
Glavni trg v Novem mestu.
F0003675
Deklica fotografirana s psom v ateljeju fotografa Dolenca v Novem mestu. Foto: Hinko Dolenc,...
Grad Pogance pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Grad Hmeljnik pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Grad Hmeljnik pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Gospodarsko poslopje, skedenj.
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...
Grad Hmeljnik pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Na razglednici Kandija. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Trška gora pri Novem mestu. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Na razglednici trg Kralja Petra. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
Novo mesto. Med leti 1928 in 1947.
4.10.1965
Živinski sejem v Novem mestu. Teren 22 - Drašiči, Bela Krajina. Posneto v času terenskega dela z...