Subscribe to RSS - Malne
2.10.1951
Beretičeva družina, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Ajdo "žajejo" (žanjejo) v Malnah (Nahtigalovi iz Trebelnega). Ena dela "poreslo...
2.10.1951
Beretičeva družina, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Svinjak, Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Hišni arhiv pri Beretiču, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
2.10.1951
Beretičeva družina, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
2.10.1951
Grabnar Anton z družino, priženjen k Beretiču, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Beretičeva hiša, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10...
2.10.1951
Kozolec toplar (dvojni kozolec), Anton Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
Vrata (vežna), izdelal Anton Beretič. Malne 2.
2.10.1951
Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
30.10.1951
Svečnik, Malne 2.
2.10.1951
"Čebrjak" (čebelnjak), Anton Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
30.10.1951
"Sounica" (solnica), Malne 2...
2.10.1951
Ajdo "žajejo" (žanjejo) v Malnah (Nahtigalovi iz Trebelnega). Teren 6- Mokronog, Trebelno...
30.10.1951
"Renca" za precejat, Malne 2...
2.10.1951
"Kur?nca" (kokošnjak) - pletena, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Hišni arhiv pri Beretiču, Malne 2. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje...
2.10.1951
"Cvitar" (kozolec) - cvitar, ker ima le na eni strani late), pri Beretič, Malne 2. Teren...
2.10.1951
"Caufi" koruznih štrokov više na toplarjevi strešni, Beretič, Malne 2. Teren 6- Mokronog...