Subscribe to RSS - Mali Osolnik
1.1.1960
Četež z Malega Osolnika. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.1.1960
Levo Škamevec, desno Srnjak (z Malega Osolnika). Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Brlečeva stara hiša, Mali Osolnik. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
"Koritca" za čebele krmit. Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Čebelnak" s strani. Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Javorje z Malega Osolnika. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.1.1960
Pogled na Turjak in vas Praznike (z Malega Osolnika). Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
"Čebelnak". Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Penečev toplar (dvojni kozolec). Lastnik Alojz Klaus, Mali Osolnik. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
"Kazuc samc", "p?s?k" (enojni kozolec), Mali Osolnik. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Brlečeva hiša: 4 fasade, 1 tloris. Lastnica Franca Puh, Mali Osolnik 13.
1.1.1960
"Čebelnak". Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik 1...