Subscribe to RSS - Lukovec
630:LJU;F-0001509/I
"Strašilu" (strašilo) zoper ptiče, Lukovec, na poti na Konjsko. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0001510/I
Žveglič Matija, Lukovec 17, p. Boštanj. Žanje fižol, ob delu vedno v "fertahu" (tudi...
630:LJU;F-0001511/I
Žveglič Matija, Lukovec 17, p. Boštanj. Žanje fižol, ob delu vedno v "fertahu" (tudi...