Subscribe to RSS - Ljubljana Šiška
Spodnji del končnice manjka.. Levo ob krojaču, ki drži v levici vatel, je v višini pasu letnica...
Ležeča figura pod drevesi. Končnico je muzeju leta 1915 prodal F. Ravenegg iz Šiške.
Pomen upodobitve ni ugotovljen. Upodobljen je starejši moški, ki nosi turban ali rugovsko mrliško...
Čeprav je slikarija v slabem stanju, prepoznamo štolo, trakast del mašniške oprave, ki jo nosi...
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...