Subscribe to RSS - Javorje
1.1.1960
Pletenica za razno (star predmet); zdaj kure jajca nesejo v njej. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Klančarjev pod. Lastnik Alojz Klančar, Javorje 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Trlica. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1.
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
1.1.1960
Kožarjeva vrata. Lastnik Martin Kožar, Javorje 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
"Sjau?nca" (koš za semena). Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Sajenje trte ob drevesih. Janez Intihar, Javorje št. 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
"Cah?n" za izdelovanje grabelj. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Kožarjev pod. Lastnik Martin Kožar, Javorje 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Poskusni vinograd. Lastnik Janez Intihar, Javorje št. 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Stopa. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1.
1.1.1960
Koš za krompir in sadje pobirat. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
"Kalurat z rogovilco" (kolovrat). Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Četrtina mernika. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Detajl toplarja z letnico 1793. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
Detajl toplarja z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
"Gajba" za sadje (domače delo). Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Procaja" ("procka", košara za krompir in sadje). Lastnik pri Mohorju, Javorje...
1.1.1960
"Cah?n" za izdelovanje grabelj. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
"Režaunik" (rezalnik) za koruzo. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Toplar z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
"Pralca" za pletje. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Pod: 2 fasadi, 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
Sveder za izdelovanje grabelj. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1.
1.1.1960
"Čeleišnik" (čelešnik - palica za sušenje pri kmečki peči). Lastnik pri Mohorju, Javorje...
1.1.1960
Strnišče in plevel pleje s "pralco" na njivi, kjer raste korenje. Pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Hiša s trto, Javorje. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega dela...
1.1.1960
Janez Intihar, 85-leten, z grabljami, ki jih sam izdeluje. Pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 -...
1.1.1960
"Cah?n" za izdelovanje grabelj. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
1.1.1960
Torba za vola. Lastnik pri Mohorji, Javorje 1.
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
1.1.1960
"Kaš?k" (koš) za sadje. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Ostanek terilne jame na Javorju. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Razpelo (po ljudskem izročilu napravil rezbar iz Zagorice pri Dobrem polju). Lastnik pri Mohorju,...
1.1.1960
"B?t za kepe toučt na njivi". Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Toplar z letnico 1793. Lastnica Ivana Kraljič - pri Kraljiču, Javorje 2.