Subscribe to RSS - Iga vas
1.8.1962
Vezač veže snope, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Truden Slavka dela povreslo, Iga vas 2, p. Stari trg. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Vprega krave v jarm, Ana Ravšelj, Iga vas 29. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Sadni vrt in Amerikančev skedenj, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Čebunak", Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Žanjici žanjeta pšenico "v pest", Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Stranišče na gnojišču, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Vezač veže snope, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Erjavčeva hiša s štalo in svinjaki, Ana Ravšelj, Iga vas 29. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Kočija na njivi v Igi vasi. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Sadni vrt, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Vezač veže snope, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Spredaj Iga vas, zadaj desno Viševek, levo Pudob, zadaj Stari trg, za njim Križna gora. Teren 19 -...
1.8.1962
Žanjici žanjeta pšenico "v pest", Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Žanjici žanjeta pšenico "v pest", Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Kapa za roj okopavat, Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Hiša s štalo, pri Palščovih, Janez Kraševec, Iga vas 18. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Panj za okopavanje roja (starejša oblika), Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1...
1.8.1962
Truden Slavka dela povreslo, Iga vas 2, p. Stari trg. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
"Stoče za satuje", Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Sk?d?n od Amerikanca, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Truden Slavka dela povreslo, Iga vas 2, p. Stari trg. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Žetev v Igi vasi. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Truden Slavka dela povreslo, Iga vas 2, p. Stari trg. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Panj za okopavanje roja (mlajša oblika), Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-...
1.8.1962
"Čebunak", Franc Mlakar, Iga vas št. 13. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962)...
1.8.1962
Svinjaki in s?kret (stranišče), Ana Ravšelj, Iga vas 29. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Vezač veže snope, Iga vas. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Truden Slavka dela povreslo, Iga vas 2, p. Stari trg. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Antonova hiša, Zigmund Frančiška, Iga vas 28. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Truden Slavka dela povreslo, Iga vas 2, p. Stari trg. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).
1.8.1962
Lehčeva zapuščena hiša v Igi vasi. Teren 19 - Loška dolina (1.-15.8.1962).