Subscribe to RSS - Homec
01.01.1910
V-8040
Jožef Naglič z družbo pri studencu na Homcu okoli leta 1910. Drugi z leve stoji župnik Anton Mrkun...
01.01.1962
630:LJU;N-0032799
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032800
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032801
Birma - Homec. Škof Anton Vovk.
01.01.1962
630:LJU;N-0032802
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032803
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032804
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032805
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032806
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032807
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032808
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032809
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032810
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032811
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032812
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032813
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032798
Birma - Homec.
V-8043
Pogled proti Šmarci in Kamniškim planinam s homškega zvonika.
01.01.1933
V-8059
Nagličevi otroci s cvetnonedeljskimi butarami na poti k homški cerkvi leta 1933.
01.01.1933
V-8070
Voz, naložen s surovino za izdelavo ribaric in metel , na poti mimo Homca proti Nagličevemu domu v...
V-8093
Orli na Homcu okoli leta 1910. V sredini sedi homški župnik Anton Mrkun.
01.01.1910
V-8094
Orli na Homcu pred vodnjakom leta 1910. Peter Naglič sedi v prvi vrsti spodaj levo.
V-8095
Homški Orli in Orlice s podmladkom okoli leta 1910.
01.01.1932
V-8115
S cvetnonedeljskimi butarami gredo od maše v cerkvi na Homcu leta 1932.
26.12.1934
V-8117
Prodaja votivnih konjičkov na Štefanovo leta 1934 pred cerkvijo na Homcu.
30.05.1937
V-8152
Fotografije Petra Nagliča na razstavi Katoliško-prosvetnega društva Homec leta 1937 ob 30...
01.01.1938
V-8155
Kulturno prosvetni dom na Homcu leta 1938.
01.01.1935
V-8171
Sejem govedi na Homcu leta 1935.
V-8173
Izdelovanje cekarjev in slamnatih kit za vojaške potrebe pred kulturno prosvetnim domom na Homcu...
01.01.1962
630:LJU;N-0032814
Birma - Homec.