Subscribe to RSS - Gradež
1.6.1964
Špančeva stara štirna (vodnjak), za njo nova garaža, Gradež 10. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
"Odnes" pri Škrabarjevem podu, zadaj vrhhlevna hiša, Gradež 3. Teren 21 - Škocjan na...
1.2.1966
Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Kapelica v Gradežu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/...
1.2.1966
Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Kogojeva lesena hiša (opuščena), Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Špančeva dozidana hiša (spodaj štala- hlev in keudr- klet), Gradež 15. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Bajdetova hiša, stena stare lesene hiše in prizidane kamre, Gradež 10. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Škrabarjeva vrhhlevna in vrhkletna hiša z zadnje strani, Gradež 3. Tu dvorišče z gnojiščem. Teren...
1.6.1964
Kapelica v Gradežu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/...
1.6.1964
G?rbančeva hiša ima še star vhod, Gradež 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.1.1965
Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Škrabarjeva vrhhlevna in vrhkletna hiša z zadnje strani, Gradež 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.6.1964
Pritekljeva hiša z garažo. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec) s štirno (vodnjakom). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Špančeva hiša (del), prizidana garaža, zadaj štirna (vodnjak), Gradež 15. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Ivanka Grečič, Gradež 1. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Strletov pod s štalo (hlevom), Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Del G?rbančevega poda z dero, Gradež 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Čebelnjak. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Središče vasi Gradež, spredaj del Škrabarjeve štirne (vodnjaka), Gradež 3 (v sredi povišana...
1.6.1964
Jasna Petelin, Gradež 17. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Štirna (vodnjak). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.2.1966
Pogled z Gradeža na Male Lipljene, Železnico in Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
G?rbančev kozolec s podstreškom, Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Kozolec toplar in štirna (vodnjak). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Špančeva dozidana hiša (spodaj štala- hlev in keudr- klet), Gradež 15. Teren 21 - Škocjan na...
1.1.1965
Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Panji. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
G?rbančeva hiša ima še star vhod, Gradež 6. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.2.1966
Detajl na hiši. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Del Škrabarjeve hiše (zgoraj- Škrabarjeva vrhhlevna in vrhkletna hiša z zadnje strani, Gradež 3),...
1.6.1964
Prva na levi- Ščurkova Tončka. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Del Bajdetove hiše- stena stare lesene hiše in prizidane kamre, Gradež 10. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kozolec toplar in štirna (vodnjak). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.2.1966
Kogojeva hiša, Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Zadnja funkcija poslikane skrinje: stoji pred štalo (hlevom); v njej so zajci, pri Ustniku, Gradež...
1.6.1964
Ustnikova štala (hlev). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Strletov pod s štalo (hlevom), Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Dve obnovljeni hiši v Gradežu (desno Goršičeva hiša, Gradež 1). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Kozolec- garaža, Gradež (ob glavni cesti proti Turjaku). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.1.1948
Situacija vasi Gradež.
1.1.1948
Poslikana skrinja. Lastnik Franc Plečnik, Gradež 11.
1.1.1948
Poslikana skrinja. Lastnik Jože Zabukovec, Gradež 3.
31.8.1948
Dera pri kozolcu, Gradež. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Zidana kašča, Franc Pečnik, Gradež 11. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Kovaški meh, Pritekelj Franc, Gradež 15. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Vhod v hišo pri Bajadetu, lastnik Jožef Šmuc, Gradež 10.
1.8.1948
Pri Bajdetu, pod, histnik, hiša. Na kevdru letnica 1828, Gradež 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan-...
1.8.1948
"Luža" za napajanje živine sredi vasi (v ozadju Kogojeva hiša), Gradež. Teren 1 - Št...
31.8.1948
Kozolec 1840, Leopold Bavdek, Gradež 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Pri Šklajberjovih, kašča, Gradež 3.
1.1.1948
Male Lipljene 16. Bajdetova kajža, lastnik Jože Šmuc, Gradež 10.
31.8.1948
Hiša, levo kašča, Gradež 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Hlev. Lastnik Jožef Šmuc, pri Bajdetu, Gradež 10.
1.8.1948
Lesena hiša v Gradežu (last žene komp. Kogoja). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.8.1948
Lesena hiša v Gradežu (last žene komp. Kogoja). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
31.8.1948
Cimpermanova mati z Gradeža (pela pesem o sv. Alešu). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
31.8.1948
Hlev, Gradež 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Prostor bivših turjaških gavg in znamenja med Gradežem in Laporjem (ledinsko ime "Gavge...
1.8.1948
Hiša- ptič z grozdom na steni (znamenje gostilne), Gradež 19. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
31.8.1948
Procke s krompirjem na vozu, Gradež 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Notranjost hiše št. 10 (stara vrata v kamro), Gradež. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15...
1.6.1964
Goršičeva hiša, Gradež 1. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Kozolec- garaža, Gradež (ob glavni cesti proti Turjaku). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Kašča. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Del Škrabarjeve štirne (vodnjaka), Gradež 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Izdelovanje osounikov (oselnikov), Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
G?rbančev kozolec s podstreškom, Gradež 7. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Izdelovanje osounikov (oselnikov), Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.2.1966
Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.2.1966
Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Kapelica v Gradežu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/...
1.6.1964
Ostanki zidu neke stavbe v gozdu pri Gradežu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.1.1948
Okvir za uro. Lastnik Jože Gale, Gradež 13.
1.1.1948
Tobačnica. Lastnik Jože Zabukovec, Gradež 3.
1.1.1948
Ognjišče, pri Bajdetu, lastnik Jožef Šmuc, Gradež 10.
31.8.1948
Čebula na lesah, Gradež 6. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Okras na hišnem zidu. Lastnica Marija Strle, Gradež 7.
1.1.1960
Pod z letnico 1828 in dve kašči s konca, Gradež 8. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Popravljen toplar (dvojni kozolec). Po starem prvotnem toplarju je izdelana maketa, ki je...
1.6.1964
Del Škrabarjeve hiše (zgoraj- Škrabarjeva vrhhlevna in vrhkletna hiša z zadnje strani, Gradež 3),...
1.6.1964
Kogojeva lesena hiša (opuščena), Gradež. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...