Subscribe to RSS - Gorenje Zabukovje
2.10.1951
Gorenje Zabukovje 1, Debevc Martin, pod s štalo (hlevom) (zidano 1911). Teren 6- Mokronog, Trebelno...
Sušilnica za lan. Lastnik Anton Zidar - pri Drobiževih, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert...
Ležišče pred podom. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
Izrezljani del preše. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
Preša z letnico 1864 pod kozolcem. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 -...
Pod, zadaj toplar. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (...
Drobiževa stara hiša. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na...
Del toplarja pri Kovačevih, Zgornje Zabukovje 20. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961...
Del hiše. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
Opuščen čebelnjak. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
Križ v Zgornjem Zabukovju. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Štala, del poda. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
Samotna kmetija z mlinom v Zgornjem Zabukovju (sedaj Gorenje Zabukovje). Teren 18 - Šentrupert na...
2.10.1951
Gorenje Zabukovje 1, Debevc Martin, "ševnica" (zapuščena sušilnica za lan). Teren 6-...
2.10.1951
Plug pelje na kolu, Anton Lunder, Gorenje Zabukovje 3. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št...
2.10.1951
Hiša, Gorenje Zabukovje 2, Žužek Martin. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
30.8.1961
Interier veže pri Drobižovih. Lastnik Anton Zidar, Gorenje Zabukovje 21.
30.8.1961
Hiša: 4 fasade, 3 BARVNA FOTOGRAFIJA. Lastnik Anton Zidar - pri Drobižovih, Gorenje Zabukovje 21.
Pod, spodaj štala. Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 - Šentrupert na...
Drobižev topla r- rep toplarja. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na...
30.8.1961
Pogled v "kuhno" (ognjišče) iz veže. Lastnik Anton Zidar - pri Drobižovih, Gorenje...
Hiša iz leta 1864 (novo ostrešje). Lastnica Marija Kopitnik, Zgornje Zabukovje 17. Teren 18 -...
Drobižev toplar. Lastnik Anton Zidar, Zgornje Zabukovje 21. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1...