Subscribe to RSS - Dolenjska
1.2.1966
Vodnjak. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
V kuhinji. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Žetev. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Otroška vsakdanja noša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.1.1966
Naselje. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.8.1956
Čeber. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Del ekipe pred hišo profesorja Tomšiča. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Material za gradnjo. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Člana ekipe M. Jagodic in Tone Cevc na poti na delo. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.1.1966
Domačija. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Žetev. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Pokrajina pozimi. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Vsakdanja ženska noša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.2.1966
Hiša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Pokrajina pozimi. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Peč. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Naselje. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Kozolec. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Kozolec. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Žetev. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.8.1956
Družina pred hišo z vpreženo živino. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
1.8.1956
Ekipa etnologov na tovornjaku. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
F0000042
Kmečka hiša z lesenim gankom.
F0000080
Lesena kmečka hiša.
F0000112
Hiša.
F0000119
Skupina ljudi pred hišo, krito s slamo, Dolenjska.
SEM;F-0004551
Suha roba. Moški s krošnjo.
SEM;F-0004336
Mlin.
SEM;F-0004179
Kmečka apnenica.
1.8.1956
Gospodarsko poslopje. Teren 13- Kostanjevica (1.-31.8.1956).
SEM;F-0001175
Fran Vesel pred hišo (Grosuplje, Želimlje,Turjak).
SEM;F-0003611
Moška, ženska, otroška vsakdanja noša. V ozadju gospodarska poslopja na domačiji.
SEM;F-0003615
Portret ženske in deklic v pražnji noši s prehoda 19. v 20. stoletje.
SEM;F-0003981
Nakladanje sena na voz z vpreženima konjema.
Lončeni figuralni panj v obliki vojaka. / Earthen figural beehive in the shape of a soldier.
1.1.1950
Končnica zibelke.
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Znamenje na tesanem gospodarskem poslopju. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8...
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Na obodni odprtini so grable proti špičmohom pozimi. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1950
Plakat- vabilo na razstavo in plese, 17.IX.1950. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Končnica zibelke.
15.8.1950
Tovariš Šušteršič prevaža predmete za muzej. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
1.1.1950
Končnica zibelke.
1.1.1950
Zibelka.
15.8.1952
Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
1.8.1957
Hiša. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Pavla Štrukljeva pri izpraševanju ob Krki. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.2.1966
Hiša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1965
Na dvorišču. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.2.1966
Hiša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.1.1966
Kozolec pozimi. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.2.1966
Hiša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Žetev. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.2.1966
Hiša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Suhljad, pripravljena za kres. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.2.1966
Hiša. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.8.1961
Prtljaga ekipe pred odhodom domov. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Skrinja.
2.10.1951
Iz sejma gredo in napajajo. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30...
30.8.1961
Hiša: 4 fasade, 1 tloris.
1.8.1961
Ornament v Staretovi kapelici v vinogradu. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Past za vrabce in dihurja.
1.8.1961
Ekipa na kolodvoru. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Pieta v kapelici pri Staretovi zidanici. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Žličnik.
1.2.1966
Obdelovalne površine. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965...