Subscribe to RSS - Dolenja Stara vas
15.9.1952
Štirna (vodnjak) na vreteno. Lastnik Franc Gorišek, Dolenja Stara vas.
15.9.1952
"Šiv?nca" (sušilnica) - fasada, tloris. Lastnik Franc Lozar, Dolenja Stara vas 12...
15.8.1952
Prahov "aufkar" (kozolec) na en štant delan na ta nov "form" (t. j. da ima...
15.9.1952
"Leder", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
Lazarjev hram v Stari vasi 12. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
"Stan" (pod in štala- hlev) pri Gorišek Fr., Dolenja Stara vas 32, "Jeuermauer...
15.8.1952
Ajdova njiva in kozuci (kozolci) na polju pred Staro vasjo. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.8.1952
Hlev (svinjak) in drvarnica s koruznjakom (zgoraj), Luzar Franc, Dolenja Stara vas 17. Teren 9-...
15.9.1952
"Šprinkla" in "fesl", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara...
15.8.1952
Dve zibki (zibelki) pri Gorišek Antonu, Dolenja Stara vas 40. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.9.1952
"Ihovnk", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
"Šajba" (lončarsko vreteno). Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
Na tleh vezan grušt za hišo (povprek so "križi", po dolgem sta krajni dve, strešni, nato...
15.9.1952
"Kahle" za peč. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
"Meutrga" (mentrga). Lastnik Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17...
15.8.1952
"Šije" (fotografirano zvrha razkrite hiše), Dolenja Stara vas, Jože Duh. Teren 9-...
15.9.1952
"Modu za rore", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
Situacija hiše in gospodarskega poslopja. Lastnik Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17.
15.9.1952
Vrata. Lastnik Jože Godina - pri Kovaču, Dolenja Stara vas 37.
15.8.1952
Cimpermani pri delu. Delajo grušt za novo prekrito hišo v Dolenji Stari vasi. Cimperman Golob iz...
15.8.1952
Luzarjeva družina, Dolenja Stara vas 17. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
Kahla- tabla za krušno peč starejšega tipa. Izdelal pečar Ignac Piletič, Dolenja Stara vas (vzorec...
15.9.1952
Možnar s "štrinflom". Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
Grušt na tleh pripravljajo. Žagajo "štol?mberke". Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.9.1952
Peč z zapečkoma. Lastnik Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17.
15.8.1952
Tomičev "stan" (šupa, štala- hlev, snica, pod), Dolenja Stara vas 25. Teren 9- Šentjernej...
15.9.1952
Tloris hiše in gospodarskega poslopja. Lastnik Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17.
15.8.1952
Anton Bevk, Dolenja Stara vas 44, pripovedovalec, na poti v hosto po preklje za slamnato streho...
15.9.1952
Tloris hiše in fasada. Lastnik Franc Luzar - pri Skdučenu, Dolenja Stara vas 17.
15.8.1952
Hišo prekrivajo, Jože Duh, Dolenja Stara vas. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15...
15.8.1952
Lurarjevi svinjaki v Stari vasi 17. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.9.1952
Srp za rezanje gline. Dolenja Stara vas 15.
15.9.1952
Lončarska peč v pečnici. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15.
15.8.1952
Prelaz v plotu, Dolenja Stara vas 17- pri Skadučanu (Luzar Franc). Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Razni izdelki Jožeta Bakšeta, Cerov Log 38 (Kira), pipi za vinske sode, špula za kolovrate, rožnjak...
15.8.1952
Lazarjev in Videtov kozuc (kozolec), Dolenja Stara vas. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Navada je, da med delom nosi gospodinja "za piti". Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.8.1952
"Pečnica" lončarska (z lončarsko pečjo znotraj), Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
Kozuc (aufkar) s podom pod kozucem. Dolenja Stara vas 35, last: Čukanja Franc. Teren 9- Šentjernej...
15.8.1952
Godina Marija, dobra pripovedovalka (77 let), Dolenja Stara vas 38. Teren 9- Šentjernej na...
15.9.1952
Lončarska loparica, lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15.
15.9.1952
"Hlapc", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
Omarica v zidu. Lastnik Franc Lozar, Dolenja Stara vas 17.
15.8.1952
Bajta- svoj čas vinski hram (sedaj v bajti delavnica), Bakše Jože, Cerov Log 38 (Kira). Teren 9-...
15.9.1952
"B?t", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
"Filc", lončarsko orodje. Lastnik Ignac Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
"Kahla" za peč. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
"Šije" (fotografirano zvrha razkrite hiše), Dolenja Stara vas, Jože Duh. Teren 9-...
15.8.1952
Tomičeva kašča (desno), del svinjaka (levo), nad svinjakom "kurjak", Dolenja Stara vas 25...
15.8.1952
Štirna (vodnjak), lesa in korito, pri Vodopivec Ana, Dolenja Stara vas. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Šterno (vodnjak) poglabljajo, Dolenja Stara vas 17, Luzar Franc. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem...
15.8.1952
"Stan" pri Luzar Franc, Dolenja Stara vas 12. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Hiša in "stan" (snica, pod štala (hlev), verštad), Piletič Nace, Dolenja Stara vas. Teren...
15.9.1952
Postelja s pokrovom ("miza"). Dolenja Stara vas 15...
15.9.1952
"Kahle" za peč. Lastnik Janez Piletič, Dolenja Stara vas 15...
15.8.1952
Tesar brusi žago. Sedi na tesarski kišti, kjer ima orodje. Stari cimpermani so rekli "...
15.8.1952
Petelin na strehi (opeka), Franc Luzar, Dolenja Stara vas 17. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (...
15.9.1952
"Kruglca" za pisanje na posodo. Dolenja Stara vas 15...