Subscribe to RSS - Depala vas
06.06.1927
SEM;F-0001599
Hrševa bajta št. 39.
01.01.1938
SEM;F-0004009
Nalaganje mrve v Depali vasi pri Trzinu. Fotografirano v letu 1938.
SEM;F-0005406
Znamenje.
6.6.1927
F0000107
Lesena hiša, Depala vas, Domžale, Franckova hiša št. 24.