Subscribe to RSS - Čezsoča
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Poldova družina, v ozadju hiša. Leopold Čopi, Čezsoča 117. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7...
1.7.1952
Čezsoča 88, pri Kranjci. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Grabljica v Čezsoči. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
Cepec za razcepljanje beke. Čezsoča 100, pri Krausu.
31.7.1952
Kleja - skrinja. Čezsoča 13, pri Špikovih.
31.7.1952
Motika za okopavanje krompirja. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Kavs Andrej ml., Čezsoča 100 "plede" (plete) zibelo iz bck. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7...
1.7.1952
Cejna in košara za kruh. Izd.: Leopold Čopi. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Košara (velika), žličenk, ki ima roč "porar", pletene steklenice. Izd.: Leopold Čopi...
31.7.1952
Ognilo - rabijo pri pletarstvu. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Košara (velika), žličenk, ki ima roč "porar", pletene steklenice. Izd.: Leopold Čopi...
1.7.1952
Košara (velika), žličenk, ki ima roč "porar", pletene steklenice. Izd.: Leopold Čopi...
1.7.1952
Zahouc, Dromla nad Čezsočo. Seno nesejo "v škufo" - v rjuhi. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1...
1.7.1952
Stolice, izdelal Leopold Čopi, Čezsoča 117. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
31.7.1952
Motika za sajenje boba. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Zahouc, Dromla nad Čezsočo. Vol s "senmi" za prevažanje sena v hribovitih senožetih. To...
1.7.1952
Nekdanja Fuličeva prestaja na Trdinah nad Čezsočo - preurejena v stanovanjsko hišo. Teren 8 -...
1.7.1952
Dva "šounika" (novi in starejši, zapuščen), Čezsoča 99, pri Kohu. Čopi Franc, 68 let...
31.7.1952
Smulovec - rabijo pri pletarstvu za smulenje bek. Lastnik Leopold Čopi, pri Poldi, Čezsoča 117.
1.7.1952
Čezsoča 65, pri Lesjaki. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
1.7.1952
Zahouc, Dromla nad Čezsočo. Vol s "senmi" za prevažanje sena v hribovitih senožetih. To...
SEM;F-0001983
Pogled na naselje Čezsoča.