Subscribe to RSS - Borovnica
Enonadstropna velika hiša, po domače »Cukalova Štala«.
Pogled na Borovnico in železniški viadukt, pred letom 1941.
1.1.1951
F0008704
Most, Borovnica pri Ljubljani.
630:LJU;F-0047425
Nekdanji viadukt v Borovnici. V: album III, 1930-1940.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Na razglednici slapovi v Peklu in Dr. Oblakova pot. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Pekel pri Borovnici. Med leti 1928 in 1947.
Pekel pri Borovnici. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Borovnica. Med leti 1928 in 1947.
Pogled na Borovnico in železniški viadukt, pred letom 1941.