Subscribe to RSS - Vinogradništvo

Slovenski etnografski muzej

Vinogradništvo

1.7.1950
Nasadi trte - dopla pergola.
1.8.1958
"Bet" za tlačiti grozdje v preši, Erzelj 28, Miška Jože. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Vinogradi pod Gočami. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
Vinograd. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Gradišče 10, Stane Poljšak. Teren 15 - Vipava, 1...
1.8.1958
Pod latnikom so "kouci", pripravljeni za k trtam v vinogradu, Goče 19, Vovk Anton. Teren...
Vinograd. Posneto septembra 1958 v času trgatve, Gradišče 10, Stane Poljšak. Teren 15 - Vipava, 1...
27.08.1920
SEM;F-0003646
Družina Jureta Horvata iz Pobrežja št. 4. V ozadju brajde ob hiši.
22.08.1920
SEM;F-0004039
Belokranjski vinogradnik pri preši v kleti (Miha Rožman, roj. 7.7.1850).
13.10.1923
SEM;F-0004049
Moderna zidanica v vinogradu g. J. Žumra.
1.8.1958
Vezava mlade trte v vinogradu zaradi burje, Žvanuti. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.10.1953
Pogled proti jugozahodu na Kruglo pri Tihoji, kjer so bili nekdaj vinogradi. Iz fototeke...
1.10.1953
Nekdanji "Tutelnov nograd" v Rebru nad Mlinčami, opuščen pred 25 leti. Na sliki so lepo...
1.7.1950
Nasadi trte - pergola.
1.7.1950
Nasadi trte - pared.
1.7.1949
Maščenje grozdja z nogami. Lastnik Ignac Stupin, Kolombar.
1.7.1949
Nasadi trte: latnik. Osp
1.7.1949
Nasadi trte: pared. Osp.
1.1.1950
Lej za natakanje vina v sod. Hrastov Dol 12.
Lej za natakanje vina v sod. Zaboršt 8.
Nekdanji vinogradi pod vinsko goro pri Žitari vesi. Ob vznožju je naselje Podnogradi, nastalo iz...
06.07.1913
SEM;F-0004056
V ospredju Mužikova (iz Žič) vinogradniška zidanica. Na fotografiji označena tudi Vidalekova klet,...