Subscribe to RSS - Vaško ali lokalno pravo

Slovenski etnografski muzej

Vaško ali lokalno pravo

začetek 20. stoletja
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Na okroglo palico so z vrvico privezani rovaši,...
1.8.1955
Mejnik z ogrado, ki kažeta na zaščitni pas nasadov borovcev. Teren 12- Brkini (1.-31.8.1955).
31.8.1955
Mejni kamen na poti proti Markovščini.
31.8.1955
"Tirmen" (mejnik) na travniku, Markovščina - Obrov...
Mejni kamen med Gradiščem in Markovščino. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31...
1.8.1957
Davkar izterjuje davke v Kacenbergu (tu pri Neralovih, Kacenberg-Trebča vas 24). Teren 14- Okolica...
1.8.1961
Vzidan grb v hiši Marije Simončič, Kamnje 23. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
Mejni kamen treh občin Mačkovlje, Prebeneg, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mejni kamen treh občin Mačkovlje, Prebeneg, Dolina. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Mejni kamen za občino Mačkovlje (Caresano) z letnico 1819. Teren 23 - Mačkovlje, 1967.
Kamen - tromeja med tremi občinami: Dolina - Prebenik - Mačkovlje v Mačkovljah. Teren 23 -...
Kamen - tromeja med tremi občinami: Dolina - Prebenik - Mačkovlje v Mačkovljah. Teren 23 -...
1.9.1977
Pranger (sramotilni steber) v Podsredi. Teren 32- Posotelje, 1977.
01.03.1977
630:LJU;F-0001702/I
"Lampiščak" - vaški grb, Banovci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
Mejni kamen na poti proti Gradišču.
1.1.1955
Kamen "mejač JA 5" vzhodno od cerkve Vatovlje (meja med mislejskim in vatovskim svetom)...
Mejnik med Gradiščem in Markovščino (med Reko in Istro). Teren 12- Brkini, posneto v času...
prva četrtina 20. stoletja
rovaš
Verjetno za izposojo vina. Na vrvici je nanizanih 7 paličic - rovašev. Gre za dvodelne rovaše (...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
rovaši
Zadolžnice za vino. Material: les Tehnika izdelave: unikatno ročno delo Tehnika okrasa: napisi,...
rovaš, žrebalni
Neolupljena paličica, na sredi je delček lubja izrezan. S tovrstnimi rovaši so med člane vaške...
rovaš
Lesena štiriroba nekoliko ukrivljena palica iz lipovega lesa. Na eni stranici so zarezani znaki I,...
rovaš, žrebalni
Neolupljena vrbova paličica, na enem koncu koničasta, na drugem diagonalno porezana. Na porezanem...
zač. 20. stol.
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Lesen lok (ki je na vrhu polomljen) , je na vsaki...
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Lesen lok (ki je na vrhu prelomljen), je na vsaki...
rovaši
Za vodenje evidence o izposoji vina ali žita. Ostanek lesenega loka (večji del ga manjka), na...
1880
rovaš za štetje živine
Paličica z zarezami I, V, X. Za štetje živine. Material: lipov les Tehnika izdelave: unikatno ročno...
1.7.1950
Grb na hiši št. 90 v Laborju (nekdaj francoska kasarna). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Grb na hiši št. 90 v Laborju (nekdaj francoska kasarna). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
15.8.1950
Jama kot prepovedana naprava (pregraja) v Ihanovem gozdu, naredil Ihan iz Sel. Teren 5- Št. Vid pri...
31.7.1953
"Grk" (grb)- "akula" (aquila); vzidan najprej v starem zidu (kdaj, se ne ve). V...
01.03.1977
630:LJU;F-0001703/I
"Lampiščak" - vaški grb, Banovci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...