Subscribe to RSS - Uživanje jedi

Slovenski etnografski muzej

Uživanje jedi

Pri Ambruževih v Podgorici malicajo. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
23.08.1969
630:LJU;F-0001437/I
Obiralci hmelja pri malici na njivi Franca Čremožnika, Parižlje 25, p. Braslovče. Za malico imajo...
23.08.1969
630:LJU;F-0001440/I
Lastnik hmelja Franc Čremožnik, Parižlje 25, p. Braslovče, je prišel po nabran hmelj. Obiralci...
23.08.1969
630:LJU;F-0001441/I
Lastnik hmelja Franc Čremožnik, Parižlje 25, p. Braslovče, je prišel po nabran hmelj. Obiralci...
01.10.1975
630:LJU;F-0001626/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1975
630:LJU;F-0001627/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1975
630:LJU;F-0001628/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1975
630:LJU;F-0001629/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1975
630:LJU;F-0001630/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1975
630:LJU;F-0001631/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1975
630:LJU;F-0001778/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1975
630:LJU;F-0001779/I
Steljerajovci pri večerji, Zelen Breg 15. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
F0003640
Moška v delovnih oblekah.
F0036891
Fotografija skupine moških ob mizi pri jedi.
23.08.1969
630:LJU;F-0001436/I
Obiralci hmelja pri malici na njivi Franca Čremožnika, Parižlje 25, p. Braslovče. Za malico imajo...
23.08.1969
630:LJU;F-0001435/I
Obiralci hmelja pri malici na njivi Franca Čremožnika, Parižlje 25, p. Braslovče. Za malico imajo...
Pri Ambruževih v Podgorici malicajo. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
15.8.1952
Člani ekipe na kosilu pri Jevnikarju, Veliki Ban 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
15.8.1952
Oče in hči pri jedi, Ban. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9.1952).
15.8.1952
Člani ekipe na kosilu pri Jevnikarju, Veliki Ban 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo...
1.8.1955
Improvizacija starega načina jedi pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče št. 13. Teren 12-...
1.8.1955
Improvizacija starega načina jedi pri Matičetovih, Ivan Kocjančič, Velike Loče št. 13. Teren 12-...
Družina pri jedi pri kamniti mizi pred hišo, pri Robovih, Plešivica 1, Feliks Pečjak. Teren 14-...
1.10.1973
Obiralci pri kosilu. Trgatev pri Kosiju v Žerovincih. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
"Brači" (obiralci) na kosilu pri F. Kosiju, Žerovinci. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.1.1978
Teta - "tota Mrklinova" hrani najmlajšega. Gradec 7. Teren 33 - Postojnsko, Pivško...
630:LJU;F-0047727
Kosilo v senci jadra. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047977
Družina pri obroku, Fiesa. V: album VII.B.
SEM;F-0003756
Družina pri jedi. V ozadju peč v "hiši"...