Subscribe to RSS - Stol ali pručka

Slovenski etnografski muzej

Stol ali pručka

31.8.1955
Stol, Mahorinčevi, Mikolič Karlo, Rožice 22.
31.8.1954
"Žesl" (stol). Otalež 24, Cecilija Kranjc, pri Cilk...
30.7.1954
Star "stou" (stol) - napravil ga je oče Iv. Brejca Franc Brejc. Otalež 32, pod Turnam...
1.1.1948
Stolček. Lastnica Marija Jamnik, Rožnik 14.
31.8.1948
Otroški stolek, Mešardov v Moravčah, Fonkova punčka iz Moravč, Medvedica. Teren 1 - Št. Jurij-...
1.1.1948
Stolček. Lastnik Janez Križman, Podgorica 9.
1.1.1948
Stol. Lastnica Marija Štibernik, pri Štrublu, Pece 7.
Stol. Gospodinja se spominja, da je bil pri hiši, ko je ona prišla l. 1899 Iz fototeke študentskih...
Stol (zecolj) iz 1890 ali 1900 - Podjerbek, pri Nemcu Bavernik. Iz fototeke študentskih ekip...
28.8.1957
Stolček iz bukove korenine, Kozjak 1, pri Skoučjak.
28.8.1957
Stol ("žesel"), Gornji Križ 2, pri Amažniku, Janez Kocjančič...
28.8.1957
Prukca (pručka), Budganja vas 20, Angela Zupančič, pri Matičku.
2.10.1951
Otroci Mikca Jožeta, Sv. Vrh 17 (stolček s konjičkom iz Holandske). Teren 6- Mokronog, Trebelno,...
30.10.1951
"Žesl" (stol). Trebelno 18...
30.10.1951
"Žesl" (stol), Veliki Kamen 40...
30.10.1951
Pručka, izdelal Zgonc Franc iz Šentruperta. Lastnik Franc Steklasa, Prelesje 10.
Hišni "stou" (stol), star okoli 150 let. Lastnica Frančiška Udovč - pri Erjavčevih, Draga...
31.8.1954
Stou (stol). Jerovca, Šentviška Gora, Vrh 2, Laharnar Jožef.
31.8.1954
"Čole" (stolček). Lastnik Franc Hvala - pri Petru, Tilnik 26 - Šentviška Gora...
31.8.1955
Kantrega (stol) iz orehovega lesa, Slivje 12, pri Bubničevih, Kuštrin Gizela.
31.8.1955
Kantrega (stol), Rožice 7, lastnik gornja Marija Magajna.
31.8.1955
Kantrega (stol), Skadanščina 6, pri Kavčevih.
31.8.1955
Kantrega (stol), Orehek 6, pri Juretevih.
31.8.1955
"Klopc" (pručka), Kozjane 15, pri Panovih...
31.8.1955
Kantrega (stol), Markovščina 35, pri Tišlerju.
1.8.1955
"Kantrega" (ognjiščni stol) od l 1929, naredil 71- letni Ražem Karlo, Kozjane 13, pri...
31.8.1955
Stol, ki ga je naredil mož Marije Družina, Mrše 13, pri Bategarjevih.
31.8.1954
"Stou" (stol) za trske oblat (na klopi v hiši je bil stol pritrjen običajno s svedrom)...
31.8.1954
Stolček. Lastnik Rudolf Pravica - pri Pravicu, Pečine 26.
31.8.1954
Kmeči brivski "stou" (stol). Izdelal Mihael Špik leta 1898. Lastnik Štefan Špik, Bukovo...
31.8.1954
Stou (stol) na treh nogah. Vrh 4, Šentviška Gora, Laharnar Jožef, Jerovca.
31.8.1954
"Žecl" (stol). Lastnik pri Kasperju, Podlanišče 41...
31.8.1954
"Žesl" (stol). Otalež 25, Bizjak Jožef, pri Mežnarju...
30.7.1954
Tərəlsk stou (zadaj "šiuna" jama), pri Toumažu, Gorenji Novaki 38. Teren 11- Cerkljansko...
30.8.1961
"Stou" (stol). Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Straža 13...
1.1.1960
"Stou" (stol). Lastnica Marija Korošec- pri Korošcu, Medvedjek 4...
28.8.1958
Stol ("k?ntrega"). Lastnica Marija Skupek, pri Krnelovih, Orehovca 30...
28.8.1958
"Tron", lastnik Jože Žgur, pri Žgurjevih, Lože 11...
28.8.1958
Klopca, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 2.
1.8.1958
"Trončk" (stolček za na ognjišče). Imeli so jih le stari, bolni možje, Goče 27, Zvonimir...
28.8.1958
Klopca. Lastnik Jože Raspor, pri Rasporovih, Vrhpolje 74.
28.8.1958
stou (stol). Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih.
28.8.1958
"Stoučk", stolček. Lastnik Jože Raspor, pri Rasporovih, Vrhpolje 74...
28.8.1958
Stolček, pri štancarju, kamnoseku. Lastnik Franc Žorž, Šentvid 13.
28.8.1958
"K?ntrejga" (stol). Lastnica Marija Ferjančič, nekdaj Žvanuti 55, pri Ferjanščevih...
28.8.1958
"Stou" (stol)ček in klopca, lastnica Alojzija Fabčič, pri Pouhovih, Podgrič 2...
Stol (vojaški), lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
11.10.1972
Stol, Strmšek Alojz, Žerovinci 53. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
11.10.1972
Stol, Strmšek Alojz, Žerovinci 53. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
630:LJU;F-0047891
Hilda Kozak in njena mama sedita za mizo pred hišo. Joža Kozak je seriji fotografij dodal opis...
SEM;F-0001193
Hiša iz okolice Medvod (Jeprca, Podreče, Praše).
04.10.1959
630:LJU;F-0000649/I
"Rafštul" (rodaršč? stou) iz leta 1884, Spodnje Borovlje 11 pri Ledenicah, last: Tone...
Kantrega (stol), lastnik Stane Poljšak, Gradišče 10.
28.8.1959
Stol, Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Andrej Gostiša.
1.7.1963
"Žesl" (stol) in meh z moko pri Roškovniku, Konrad Kušar, Hudinja št. 17. Teren 20 -...
1.7.1963
Rezljan stol, Jelenko Anton, Skomarje št. 37. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
14.7.1963
Ornamentiran stol, Skomarje 37, Anton Jelenko.
14.7.1963
Stol, Skomarje 37, Anton Jelenko.
1.1.1956
Stolček v zapuščeni hiši.
1.8.1956
Starinski stou (200 let star) v hramu v Kočariji, last: Anton Turk, Ostrog 32. Teren 13-...
1.8.1956
Starinski stou (200 let star) v hramu v Kočariji, last: Anton Turk, Ostrog 32. Teren 13-...
1.1.1956
Stol, pri Unetičkah, Ivanjše 3.
1.1.1969
Stol pri Fabjanu (Černe), Tomaj 33. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.8.1959
Klepiše (lipov les) deli: a) babca, b) kladu, c) forka (palica za koso), Zadlog 31, pri Figarju,...
1.8.1959
Lampetov Francl (Kosmač) v stolu ("klipi-klopi"), Podtisov vrh, Zadlog 27, pri Lampetu...
1.8.1959
Otroški stol ("klipi-klopi"), Podtisov vrh, Zadlog 27, pri Lampetu. Teren 16- Črni Vrh-...
28.8.1959
Stol, Zadlog 57 (Plestenice), pri Gostišu, Andrej Gostiša.
28.8.1959
Dve prukci (pručki) za pod noge, Vojsko 59 (Za Humom), Erjavec Julija.
28.8.1959
"Zec" (stol ob peči), Kanji Dol 5, pri Bajcu...
1.8.1949
Stol iz žagrada pri podružnici Sv. Katarine v Mali Stari vasi. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
3.8.1951
Stou (stol) za otroke, star najmanj 50 let. Lastnik Rosič, Staro selo 19.
3.8.1951
Stolček za otroka (star 50 let). Lastnik pri Marjancinih, Robidišče 27.
3.8.1951
Stol (stu). Lastnik pri Tonču, Spodnja Borjana 94.
3.8.1951
Stou (stol) za v kuhinjo in hlev. Sužid 25.
3.8.1951
Stu (stol). Robidišče 11.
3.8.1951
Kandreja (stol). Lastnik pri Lenart, Zgornja Borjana 24.
3.8.1951
Stolček za otroka. Lastnik Franc Leban - pri Borjanku, Logje 54.
3.8.1951
Stol za v hlev. Lastnik Jožef Hrast, Zgornja Borjana 109.
3.8.1951
Stol za v hlev (do nedavnega v kuhinji). Lastnik pri Špolar, Zgornja Borjana.
3.8.1951
Stou (stol). Pri Borjanki, Breginj.
3.8.1951
Stol za hoditi (za otroke). Lastnik Franc Leban - pri Borjanku, Logje 54.
3.8.1951
Stou (stol) za vodo. Staro selo 20.
31.7.1952
Stol (kedreja). Trenta 69, pri Florju.
31.7.1952
Stol (kedreja). Trenta 69, pri Florju.
1.7.1952
Stolice, izdelal Leopold Čopi, Čezsoča 117. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. - 31.7.1952.
31.7.1952
Stol. Soča 69, pri Matičiču.
3.8.1951
Stol za kuhinjo. Breginj 30.
3.8.1951
Tolja - kos debla za stolček. Potoki 4.
1.8.1949
Stol, Šmarje 3i pri Mlekarju- Šuštar Stanko izdelal pred 15 leti, Franc Gliha, mizar, Šmarje. Teren...
1.1.1949
Stol. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
1.1.1949
Stol. Lastnik Janez Živahen, Peč 2.
15.9.1949
Karega (stolica), Grižon Ana, Dekani 118. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp...
1.7.1949
Karega (stol). Lastnik pri Furlanki, Dekani 118
15.9.1949
Stolčki raznih oblik in velikosti, pr' Jerišeta, Socerb 3. Teren 3 - Področje med Rižano in...
15.9.1949
"Stolica" kamor postavljajo razno kmečko posodje, Kortina 100. Teren 3 - Področje med...
1.1.1950
Stol za otroka. Lastnik Anton Gruden, Šentpavel 25.
1.1.1950
Stolček - "prükca", 1 detajl. Hrastov Dol 12...
15.8.1950
Otroški stol ("stou"), Selo 1, pri Raščarji. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
3.8.1951
Stol za kuhinjo. Lastnik Šimon, Kred 43.
3.8.1951
Stolica - "koudreja" (pri tokavc + 1907). Lastnik Janez Petrica - pri Simonu, Svino...
3.8.1951
Stol v kuhinji. Breginj 30.
3.8.1951
Stol za kuhinjo. Podbela 33.
3.8.1951
"Stolč". Lastnica Marija Lovrenčič, Logje 5...
31.7.1952
Stol. Trenta 38, pri Kajtu.
31.7.1952
Stol (rabljen v kuhinji). Plužna 12, pri Kotrči.
31.7.1952
Stol. Plužna 14.
Stou (stol), Gradišče 16, Gombačevi, Dodič Anton.
31.8.1955
Škanca (pručka), Sabonje 39.
31.8.1955
Kantriga (stol), Golac 32.
Kantrehca (stolček) od ognjišča, Gradišče 26, pri Voukovih, Ivan Vouk.
Stou (stol), Gradišče 40, pri Krnetovih, Carič Andreja.
31.8.1955
Kantrega (stol) (pred 70 leti kupljen v Ljubljani), Markovščina 32, pri Cepčevih, Juriševič Jožef.
31.8.1955
Kantrega (stol), Skadanščina 6, pri Kavčevih.
31.8.1955
Stou (stol), Obrov 25.
31.8.1955
Kantrega (stol), Povžane.
31.8.1955
Kantrega (stol), Brezovica 43, pri Snežnikovih.
31.8.1955
Stou (stol), Vareje 5, Lipold Franc.
31.8.1955
Lesen stou (stol), star preko 100 let, narejen iz hrastovega lesa, pri Jakopičevih, Ivančič Franc,...
31.8.1955
Stolček (pručka), Velike Loče 23, pri Matičetevih, Kocjančič Ivan.
31.8.1955
Kantrida (stol), Račice 70, pri Poljkotovih.
31.8.1955
Stol (bukov les- noge, cerov les- sedež), Markovščina 32, pri Cepčevih, Juriševič Rudolf.
31.8.1955
Kantrega (stol), Brezovica 29, pri Vogrinčevih. Na tej kantregi so tudi metle delali.
Stol iz topolovega lesa, Tublje 21, pri Pečelinih, Opara Anton.
31.8.1955
Stou (stol), Markovščina 32, pri Cepčevih, Juriševič Jožef.
31.7.1952
Stol (kedreja). Trenta 42, pri Rutarji.
31.7.1952
Stol, manjši. Plužna 12.
15.9.1952
"Otroški kur?nk" (otroški stol). Lastnik Hudoklin, Gorenja Stara vas 11...
15.9.1952
Pručka. Lastnik Janez Lešnjak, Groblje 36.
15.9.1952
Stol. Lastnik Franc Sever, Vratno 10 (zaselek Nova Gora).
15.9.1952
Stol. Lastnik Junkar - pri Sopočanu, Mali Ban 9.
15.9.1952
"Žesl" (stol), 59 let star. Lastnik Janez Cvelbar, Ostrog 6...
31.8.1953
Kandreja (stol). Senik 14, pri Golbanovih.
31.8.1953
Stol. Lastnik Zorzut Slavko, Imenje 55.
31.8.1953
Stol. Lastnik Kristančič Ivan, Breg 26.
31.8.1953
Stolček za otroka. Lastnik Vendramin Jože, Šmartno 97.
31.8.1953
Stol, rabljen pri ognjišču (čez 200 let star). Lastnik Prinčič Gabriel, Kozana 55.
31.8.1953
Kadreja (stol). Lastnik Kristančič Leopold, Slavče 58.
31.8.1955
Kantrega (stol), Mrše 5, pri Rotovih, Cetin Ivan.
1.8.1955
Grofovski stol (ljudje pravijo "tron") z nekdanjega gradu nad Podgradom pri Rodiku. Teren...
31.8.1955
Stolek (pručka) iz češnjevega lesa, Velike Loče 4, pri Bortlovih, Ražem Ana.
31.8.1955
Kantrega (stol), Orehek 6, pri Juretevih.