Subscribe to RSS - Štehvanje

Slovenski etnografski muzej

Štehvanje

1.8.1951
Štehvanje - "Kranc?lč" je dobil. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
Štehvanje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 418 (Šušteršičeva fototeka...
1.8.1951
Rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 487 (Šušteršičeva...
1.8.1951
"Fasl" (ali "bariglca") je napol razbit. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Kontar jim prinese piti (ob štahvanju) Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
1.8.1951
Člani vaške "konte" (kontarji) in domača dekleta ("dečle") gredo v sprevodu na...
1.8.1951
Štehvanje: "p?rb rej" (prvi rej). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
Za "krancolč" jahajo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 224 (...
1.8.1951
Tik pred štehvanjem. "Štehvovci" na konjih se pripravljajo, da bodo v galopu zajezdili...
1.8.1951
Vaška "konta" zbira za "pulb?rg". Fantje, ki so priredili žegnanjsko svečanost...
1.8.1951
Janko Wiegele z dečvo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 495 (...
1.8.1951
Franc Vutti fotografiran s svojim botrom na ponedeljek po štehvanju, ko so pobirali fantje za...
1.8.1951
Proba: Fantič je pripeljal konja in kontarji "poskušajo", ali so prav postavili "...
1.8.1951
Štehvanje. "Dečve s kranclč?m". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
Štehvanje. "U prv? jo pelje". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
P.d. Markov pri Korenovih pred hišo daje "remen" na kolč. Jermen, ki je pritrjen na...
1.8.1951
Za štehvanje postavljajo "šteb?h", nanj pa nataknejo "bariglco" ali "fasl...
1.8.1951
Štehvovci s svojimi dečvami v slovenski ziljski ženski narodni noši. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Zmagovalec na štehvanju s Hrapčevo Anico. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
"T? p?rbo" je štehvov. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 219...
1.8.1951
Sprevod kontarjev, katerim na čelu sprevoda mladi fantiči nesejo litre vina k blagoslovu v cerkev (...
1.8.1951
Štehvovci jahajo skozi vas Zahomec, na oknih hiš (desno) cvetoči nageljni. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 489 (Šušteršičeva...
1.8.1951
Zahomški "štehvovci" na konjih. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
"Čir ga bo duobu?" - kdo ga bo dobil? (venček). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.8.1951
Dve "Zlanči" vodita "štehvovce". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Štehvanje: "Kranc?lč" - puš?lc in dva kuolča. Zgornji kuolč je opremljen z jermenom, ki...
1.8.1951
Štehvanje. Visoki rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 424 (...
1.8.1951
"Štehvovci" se vračajo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 220...
1.8.1951
Pred gorjansko cerkvijo na dan žegnanja (proščenja). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Vaška "konta" zbira za "pulb?rg". Fantje, ki so priredili žegnanjsko svečanost...
1.8.1951
Konta se zbira na žegnansko proščensko nedeljo zjutraj, da gre v sprevodu v cerkev. Iz fototeke...
1.8.1951
Na poti v Gorjansko cerkev se vidi na dan proščenja konta, godba in dečve v narodnih nošah. Iz...
1.8.1951
Štehvanje, ljudski običaj ob "žegnanju", v sredi poti spredaj je "barig?lca" na...
1.8.1951
Štehvanje: fantje pod lipo najprej zapojo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
"Krancolč" je duobu (dobil). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
1.8.1951
Jutro pred "štehvanjem". Ob sedmi uri fantje iz konte zakopavajo kol (šteb?h). Priprava...
1.8.1951
Po končanem štehvanju gredo "štehvovci" in vsa "konta" rajati pod lipo. Med...
1.8.1951
Štehvanje. "Štehvovc" skuša natakniti obroč, ki je ostal od soda. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 488 (Šušteršičeva...
1.8.1951
Pred gorjansko cerkvijo na dan žegnanja (proščenja). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Konta ob križu na poti v Gorjansko cerkev, na dan žegnanja (proščenja). Iz fototeke študentskih...