Subscribe to RSS - Notranja oprema gospodarskih stavb

Slovenski etnografski muzej

Notranja oprema gospodarskih stavb

3.8.1951
Trnjač za mešanje; za "ubijanje" (zasirjenega mleka) strdi. Sužiška planina...
3.8.1951
Trnjač za mešanje. Sužiška planina.
3.8.1951
Trnjač za mešanje. Robidišče 27.
31.8.1953
Tromba za metanje sena v hlev. Medana 43, pri Koplarjevih.
1.8.1948
Okrašen strop v kašči, Pece 13. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
15.8.1962
Stope v mlinu. Janez Janežič, Markovec 14.
15.8.1962
Notranjost mlina. Janez Janežič, Markovec 14.
15.8.1962
Žaga. Janez Janežič, Markovec 14.
01.01.1927
V-8052
Ženske pri delu v ročni delavnici leta 1927.