Subscribe to RSS - Kapelica, znamenje

Slovenski etnografski muzej

Kapelica, znamenje

SEM;F-0005302
Znamenje.
14.07.1918
SEM;F-0005303
Znamenje.
24.06.1923
SEM;F-0005316
Znamenje v vasi Brezje ob Slomu, na zadnji strani znamenja letnica 1816, Sv. Jurij ob Južni...
04.08.1928
SEM;F-0005320
Znamenje.
SEM;F-0005321
Kapela, v ozadju gore.
SEM;F-0005322/a
Znamenje.
SEM;F-0005322
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005323
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005324
Znamenje.
SEM;F-0005326
Znamenje.
25.05.1905
SEM;F-0005300
Kapelica v Savljah.
SEM;F-0005287
Znamenje.
SEM;F-0005288
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005289
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005290
Znamenje in cerkev, okolica Celja.
SEM;F-0005293
Znamenje.
SEM;F-0005295
Znamenje.
SEM;F-0005296
Znamenje.
25.08.1916
SEM;F-0005297
Znamenje pri cerkvi sv. Katarine nad Zasipom.
SEM;F-0005298
Znamenje.
SEM;F-0005328
Znamenje.
20.05.1923
SEM;F-0005329
Kapelica v vasi Beričevo, Sv. Jakob ob Savi.
23.12.1923
SEM;F-0005354
Znamenje v vasi Rogoza na Dravskem polju.
14.10.1923
SEM;F-0005355
Znamenje v vasi Zgornje Tekačevo pri hiši št.1. Lastnik: Čeček Ivana, vulgo pri Komaršku.
14.10.1923
SEM;F-0005356
Znamenje. Celjska okolica: Grobelno - Št.Jurij - Ponikva.
17.05.1927
SEM;F-0005357
Šimnovo kužno znamenje ob državni cesti v Dobravi.
SEM;F-0005358
Znamenje.
28.05.1905
SEM;F-0005359
Kačarjeva kapelica v Črnučah.
17.08.1930
SEM;F-0005360
Urankarjeva kapelica, Vinje 3.
13.04.1913
SEM;F-0005365
Znamenje- sv. Anton in skupina izletnikov na Šmarno goro. Med njimi drugi z leve Fran Vesel.
SEM;F-0005366
Znamenje.
SEM;F-0005368
Znamenje iz okolice Ljubljane.
26.08.1920
SEM;F-0005369
Znamenje, križ na Žežlju pri Vinici.
30.09.1923
SEM;F-0005371
Mlakarjev (Ančnikov) križ na polju, ki je bil leta 1913 prenešen iz Brezovja v Stopče. Lastnik...
23.12.1923
SEM;F-0005353
Znamenje pri Orehovi vasi na Dravskem polju, okolica Maribora.
23.12.1923
SEM;F-0005352
Znamenje na koncu Bohove pri Hočah na polju ob železniški progi.
01.01.1927
SEM;F-0005351
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005330
Pogled na Tomačevo in poljsko znamenje, vulgo Bečičev, Tomačevo 15.
27.04.1927
SEM;F-0005336
Slugarjevo znamenje koncem vasice Žlebe pod Šmarjeto nad Medvodami (od severa proti jugu).
01.01.1927
SEM;F-0005339
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
16.06.1939
SEM;F-0005340
Znamenje.
SEM;F-0005341
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005342
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005343
Znamenje.
SEM;F-0005344
Bukovsko znamenje koncem vasi Bukovica pri Vodicah.
SEM;F-0005346
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005348
Mačkovo ali mrliško znamenje v Trzinu. Fotografirano v letu 1927.
01.01.1927
SEM;F-0005349
Znamenje, Tomačevo. Fotografirano v letu 1927.
23.12.1923
SEM;F-0005350
Znamenje na koncu vasi.
SEM;F-0005372
Znamenje.
1.8.1958
"Pretpil" (Petrov pil), spominski križ nekomu, ki so ga na tem mestu ubili pred vasjo...
1.1.1972
Znamenje na križišču Jeruzalem - Ljutomer, odcep za Radomerščak. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.1.1972
Znamenje na križišču Jeruzalem - Ljutomer, odcep za Radomerščak, situacija. Teren 29 - Jeruzalemske...
Znamenje v Cerovcih nad Vrazovo domačijo. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.1.1972
Znamenje, Hermanci. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Znamenje v Cerovcih nad Vrazovo domačijo. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.10.1972
Kapela (privatna last) sredi polja, Veličane. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.1.1972
Znamenje v Ivanjkovcih ob cesti Ormož - Ljutomer, odcep za Radomerje. Teren 29 - Jeruzalemske...
1.1.1972
Znamenje na križišču Jeruzalem - Ljutomer, odcep za Radomerščak. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice,...
1.1.1972
Znamenje na križišču in meji: Žerovinci - Veličane - Radomerščak - Cerovec. Ex voto: Bratuša,...
1.1.1972
Sv. Janez Nepomuk iz znamenja v Ivanjkovcih ob cesti Ormož - Ljutomer, odcep za Radomerje. Teren 29...
1.1.1972
Znamenje na križišču in meji: Žerovinci - Veličane - Radomerščak - Cerovec. Ex voto: Bratuša,...
1.1.1972
Kapelica, Veličane, pod hišno št. 8. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
28.8.1958
Pangrc pil.
28.8.1958
Hladov (Petrov) pil pri Vrhpolju. Dtacija 1660.
28.8.1958
Portal Baričkne kapelice.
28.8.1958
Pil (znamenje)
1.8.1958
Pil na poti proti Gočam. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Sv. Vid in Sv. Jakob na Majnškem pilu, postavljen na križpotju, iz l. 1684.
1.8.1958
Vhod na pokopališče (umrl bosh), Slap pri Vipavi. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Kažipotni reliefi: na prvem je sv. Andrej na Gočah, na drugem je sv. Jakob na Štjaku, na tretjem je...
1.8.1958
"Križ" ob cesti Manče - Štanjel (blizu Goč), zadaj Nanos. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
1.8.1958
Znamenje - "Pil" - Sv. Rok, Vipava, "na Hribu". Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8...
28.8.1958
Sv. Andrej in Sv. Križ na Majnškem pilu.
28.8.1958
Majnški pil, postavljen na križpotju, iz l. 1684.
1.8.1958
Križ pri Hladovih iz leta 1786. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.8.1958
"Pretpil" (Petrov pil), spominski križ nekomu, ki so ga na tem mestu ubili pred vasjo...
1.8.1958
"Ta beu križ" na cesti pred Gočami. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958...
1.1.1972
Znamenje. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
"Križpotje" (Veličane - Radomerščak - Cerovec - Žerovinci). Teren 29 - Jeruzalemske...
24.07.1927
SEM;F-0001148
Spodnje Domžale št. 5, Jakob Flis, pri Košnečih.
SEM;F-0001166
Hiša, Krtina št. 42, Valentin Urbanija.
SEM;F-0001240
Rojstni hiši politika in pesnika dr. Lovra Tomana in slikarja Matevža Langusa, Kamna Gorica.
01.02.1913
SEM;F-0001335
Hiša. Fotografirano v mesecu februarju 1913.
SEM;F-0001467
Hiša in znamenje, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
SEM;F-0001470
Hiša, okolica Celja.
13.10.1923
SEM;F-0001521
Hiša št. 57 v Prnejku pri Sv. Trojici (Velika Rudna), last Mikša Peter. V ospredju znamenje.
04.03.1914
SEM;F-0001920
Pogled na Kamniške planine, Koseze. V ospredju kapelica.
01.01.1913
SEM;F-0001997
Naselje Polje, okolica Bohinja. Fotografirano v letu 1913.
04.10.1914
SEM;F-0002034
Kamna Gorica, pogled proti Stolu.
630:LJU;F-0047545
Ruska kapelica pod Vršičem. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047543
Lesen križ ob poti na Sv. Jošta. V: album IV, 1931-1940.
630:LJU;F-0047408
Lesen križ ob poti na Sv. Jošta. V: album II, 1925-1940.
1.1.1972
Sv. Anton iz kapelice, Veličane, pod hišno št. 8. Zadaj dat. 1853 - 93 - 1903, višina 124 cm. Teren...
1.10.1972
Križ, Mali Brebrovnik. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
1.1.1972
Znamenje, višina plastike 62 cm, Hermanci. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Znamenje v Cerovcih nad Vrazovo domačijo. Teren 29 - Jeruzalemske Gorice, 1972.
Hiša in kapelica ob vodi.
1.7.1980
Pokopališče v Ubeljskem. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
1.1.1978
Vaško znamenje. Gradec (pred vhodom v vas). Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
Pred vasjo lesen pil - stebrno znamenje - 19. stoletje, domače delo. V niši je lesena plastika...
Pilonov komentar: Motiv iz Črnega vrha nad Idrijo (sedaj letovišče, močno obiskano od tujcev)...
1.1.1926
Pilonov komentar: Znamenje ob cesti pod Nanosom pri Ložah. Kapelica ob cesti iz Lož v Manče...
1.1.1926
Pilonov komentar: Goče pri Vipavi: postaja križevega pota. Pri Kodretovih. Originalne Pilonove...
630:LJU;F-0047404
Kofce - Košuta. Pogled na planinski dom in kapelico, v ozadju gozd in hribi. V: album II, 1925-1940.
SEM;F-0003655
Skupina moških in žensk v vsakdanji noši na cesti. Moški in ženska na konju, deček s kolesom na...
01.01.1935
630:LJU;F-0000126/I
Kužno znamenje iz leta 1726, Srževica, občina Ponikva. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001104/I
Križ sedečega Kristusa, Drenovec, pošta Bizeljsko. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1965
630:LJU;F-0001221/I
Pokopališče v Bratoncih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1965
630:LJU;F-0001222/I
Pokopališče v Bratoncih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1965
630:LJU;F-0001223/I
Pokopališče v Bratoncih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1965
630:LJU;F-0001224/I
Pokopališče v Bratoncih. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1967
630:LJU;F-0001248/I
Znamenje, Žerjav pri Mežici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1967
630:LJU;F-0001249/I
Znamenje, Žerjav pri Mežici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1967
630:LJU;F-0001250/I
Znamenje, Žerjav pri Mežici. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001300/I
Gospa Sveta, Koroška. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1967
630:LJU;F-0001352/I
Znamenje s sedečim Kristusom, 1. pol. 16. st., Cogetinci pri Crkvenjaku, Slovenske Gorice. Teren I...
01.01.1967
630:LJU;F-0001353/I
Znamenje s sedečim Kristusom, 1. pol. 16. st., Cogetinci pri Crkvenjaku, Slovenske Gorice. Teren I...
630:LJU;F-0001362/I
Znamenje pri domačiji v Zgornjem Rožu pri Žopračah, Koroška. Teren I - Koroška, Štajerska,...
630:LJU;F-0001103/I
Križ sedečega Kristusa, Drenovec, pošta Bizeljsko. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.09.1964
630:LJU;F-0001093/I
Vaška lipa in kapelica na križišču v Bogojini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000944/I
Znamenje ob hiši, Melinci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1935
630:LJU;F-0000127/I
Kužno znamenje iz leta 1726, Srževica, občina Ponikva. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
07.05.1953
630:LJU;F-0000150/I
"Beli križ" - kužno znamenje iz 18. stoletja, na cesti Dolnja Lendava - Rogaševci. Teren...
07.05.1953
630:LJU;F-0000151/I
"Beli križ" - kužno znamenje na poti Gederovci - Rankovci, Prekmurje. Teren I - Koroška,...
07.05.1953
630:LJU;F-0000152/I
"Kapela", Črešnjevci pri Gornji Radgoni, iz leta 1831 (restavr.), spodnji del iz 17...
630:LJU;F-0000310/I
Znamne (znamenje) v Sp. Rutah, Koroška. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.11.1956
630:LJU;F-0000393/I
"Križ", znamenje v Robanovem kotu ob glavni cesti pri gospodarski zgradbi kmeta Belšaka...
01.10.1957
630:LJU;F-0000477/I
Cestno znamenje na križpotju v Tinjah, Podjuna. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1958
630:LJU;F-0000619/I
Kapelica, Sobota, Avstr. Štajerska. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.10.1960
630:LJU;F-0000741/I
"Kapelca"- znamenje, Drevlje v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
01.10.1960
630:LJU;F-0000771/I
"Križ" (znamenje) na poti Dole - Moste v Ziljski dolini. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000942/I
Značilen križ ob cesti Gornja Radgona. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000943/I
Križ ob cesti Črešnjevci - Gornja Radgona. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001364/I
Znamenje v Zgornjem Rožu pri Žopračah, Koroška. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1968
630:LJU;F-0001370/I
Znamenje s plastiko Janezom Nepomukom na Muti na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001679/I
"Peršetova" kapelica, Lesjak Alojz, Zelen Breg 22. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001680/I
Freska na "Predanovi" kapelici, Borovnik Stanislav, Zelen Breg 23. Teren I - Koroška,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001681/I
Freska na "Predanovi" kapelici, Borovnik Stanislav, Zelen Breg 23. Teren I - Koroška,...
630:LJU;F-0001777/I
Podoba sv. Florjana na kapelici. Teren I - Koroška, Štajerska - Prekmurje
1.1.1932
F0000149
Kmečka hiša, prvotno ljudska šola. Zaselek Kamenščak (vas Hlapanje), Štajerska. Fotografirano v...
F0000280
Pogled na del vasi, Šturije, trg, Ajdovščina.
F0001251
Hiša, pri Škerjancu, Podkoren pri Kranjski Gori.
F0012621
Berač, 2. polovica 20. stoletja.
01.07.1975
630:LJU;F-0001678/I
"Peršetova" kapelica, Lesjak Alojz, Zelen Breg 22. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001677/I
"Predanova" kapelica, Borovnik Stanislav, Zelen Breg 23. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001676/I
"Predanova" kapelica, Borovnik Stanislav, Zelen Breg 23. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.05.1968
630:LJU;F-0001371/I
Podstavek znamenja z Janezom Nepomukom na Muti. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1968
630:LJU;F-0001380/I
Znamenje na polju Muta - Prevalje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.05.1968
630:LJU;F-0001389/I
Znamenje v Dobji vasi pri Prevaljah na Koroškem. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001506/I
Znamenje na Ostrešju (nad Sevnico) - na križpotju. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0001572/I
Križani v zidani kapelici, Šentanel nad Ravnami. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001643/I
Račelev križ Ranchaks, Zelen Breg 11. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001644/I
Račelev križ Ranchaks (del kapelice), Zelen Breg 11. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001645/I
Račelev križ (del kapelice), Zelen Breg 11. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001646/I
Jaznikarjev križ, detajl, Zelen Breg št. 16, Jaznikar Marija. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.07.1975
630:LJU;F-0001647/I
Jaznikarjev križ, Zelen Breg št. 16, Jaznikar Marija. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001648/I
Križ na poti na Zelen Breg. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.07.1975
630:LJU;F-0001649/I
Križ na poti na Zelen Breg. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000124/I
Znamenje na Vrhu, Šmarje pri Jelšah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
29.03.1921
SEM;F-0005374
Znamenje na cesti Rajhenburg - Koprivnica - Podsreda. Lastnik: Mlakar Josipina, Stopče.
28.05.1905
SEM;F-0005396
Znamenje.
SEM;F-0005397
Kapelica.
SEM;F-0005398
Kapelica, Jezersko.
05.04.1926
SEM;F-0005401
Nizko znamenje ("pušca") ob poti pri Vinklerjih v okolici Škofje Loke...
SEM;F-0005402
Kapela, v ozadju cerkev.
01.01.1927
SEM;F-0005403
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
01.01.1928
SEM;F-0005404
Znamenje iz Zasipa pri Bledu. Fotografirano v letu 1928.
11.06.1929
SEM;F-0005405
Krvavo znamenje pri Kamniku.
SEM;F-0005406
Znamenje.
SEM;F-0005408
Znamenje, Hom nad Bledom.
SEM;F-0005409
Deklica pod znamenjem.
01.01.1927
SEM;F-0005410
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005393
Znamenje.
SEM;F-0005392
Kapelica.
22.08.1920
SEM;F-0005375
Znamenje. Fotografirano med 22. in 28.8.1920.
11.11.1923
SEM;F-0005376
Znamenje, Grofov križ pod vasjo.
18.04.1927
SEM;F-0005378
Loško znamenje na cesti iz Loke v Spodnje Jarše.
28.10.1923
SEM;F-0005379
Znamenje na vrtu ob cesti pri hiši št. 117 v Konjicah.
18.04.1927
SEM;F-0005380
Loško znamenje ob cesti iz Loke v Spodnje Jarše.
SEM;F-0005381
Znamenje.
22.06.1923
SEM;F-0005383
Znamenje pri hiši št. 6, pri Srebotnjaku, Levec.
13.11.1927
SEM;F-0005384
Znamenje (turško) v bližini pokopališča v Komendi.
SEM;F-0005386
Kapelica.
SEM;F-0005387
Znamenje.
SEM;F-0005390
Znamenje.
SEM;F-0005391
Znamenje.
SEM;F-0005412
Znamenje.
SEM;F-0005413
Znamenje.
01.01.1928
V-8056
Nagličevi otroci z babico na cesti pred Končkovim znamenjem leta 1928.
01.01.1930
V-8057
Nagličevi otroci z mamo na cesti pred Končkovim znamenjem čistijo deščice leta 1930.
01.01.1932
V-8112
Mavricijevo znamenje, v ozadju cerkev Sv. Mavricija v Šmarci leta 1932.
01.01.1919
V-8114
Gradnja Končkove kapelice leta 1919 v Šmarci.
01.01.1932
V-8115
S cvetnonedeljskimi butarami gredo od maše v cerkvi na Homcu leta 1932.
01.10.1945
SEM:;F-0005252
Pogled na Tržaški zaliv z nove ceste pod Bazovico; v ospredju katinarsko pokopališče. Zbirka: Foto...
12.09.1945
SEM:;F-0005253
Vaško pokopališče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
22.09.1945
SEM:;F-0005308
Znamenje v Trenti. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
08.05.1953
630:LJU;F-0000009/I
Znamenje iz leta 1609, Žepovci pri Apačah. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000098/I
Sedlo Vranjica, Slovenji Plajberk. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1937
630:LJU;F-0000110/I
Žvižgarjev križ na Šajdi, Sele (Koroška). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.01.1935
630:LJU;F-0000111/I
"Turkov križ" na Logu - Sele (Koroška). Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje...
02.10.1913
SEM;N-0003202
Trg Mengeš.
SEM;N-0002470/a
Znamenje.
SEM;N-0002400/a
Znamenje in cerkev, okolica Celja.
26.05.1927
SEM;F-0005414
Grmunkovo znamenje pred vasjo Št. Jakob.
SEM;F-0005415
Znamenje.
SEM;F-0005416
Znamenje.
SEM;F-0005417
Znamenje.
23.12.1923
SEM;F-0005411
Znamenje na polju koncem Bohove pri Hočah.
SEM;F-0005419
Znamenje, okolica Celja (Grobelno, Št. Jurij - Ponikva).
25.12.1923
SEM;F-0005420
Tomaževo znamenje v vasi Žiče pri Konjicah, last Marije Klinc, Žiče 16.
SEM;F-0005422
Znamenje v okolici Maribora.
SEM;F-0005424
Znamenje.
SEM;F-0005425
Znamenje.
18.04.1927
SEM;F-0005426
Restavrirano znamenje na poti proti Mengšu in Grobljam v okolici Domžal.
13.10.1923
SEM;F-0005427
Korenovo znamenje pred hišo št. 69 pri Sv. Trojici. Lastnik Koren Gregor.
630:LJU;F-0000118/I
Znamenje za večno luč na pokopališču v Kotmani vasi. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
27.8.1951
Znamenje v Logi vesi. Zbrisan slovenski napis: Sv. Ciril in Metod prosita za nas. Podobe je narisal...
Znamenje med vinogradi v gori Lisec. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Znamenje pri vasi Dolnji Križ. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Kamniti deli pri znamenju, izdelal Jože Novak (+ l. 1898, star 72 let). Bil je samouk, kamnosek...
1.8.1957
Znamenje v vasi Reber ob poti iz Brinove Gore. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Opustošeno znamenje v vasi Vrhovo - Vrh. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
2.10.1951
"Majcnov pil"- vhod v Majcnov vinograd iz Mokronoga, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
Lončena Marija, pri Kvas, Rakovnik 23. Naredil Koštomaj Ivan, pečar (umrl 1904, star 72 let). Teren...
30.10.1951
Okrasek na križu, ki stoji na vogalu vrta pred hišo, Mokronog 179.
2.10.1951
Znamenje v Prelesju. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO Trebnje), 2.-30.10.1951.
2.10.1951
"Majcnov pil"- vhod v Majcnov vinograd iz Mokronoga, Sv. Vrh. Teren 6- Mokronog, Trebelno...
30.10.1951
Kapelica, Spodnji Lakenc.
2.10.1951
Znamenje, Mali Kamen pri Rajhenburgu. Teren 6- Mokronog, Trebelno, Bistrica, Št. Rupert (OLO...
Znamenje v Plešivici (star in nov Kristus). Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Kip Marije Božje sredi vasi Malo Lipje. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Znamenje na poti v Žužemberk na levi strani, smer: Ljubljana - Žužemberk. Teren 14- Okolica...