Subscribe to RSS - Dimnik

Slovenski etnografski muzej

Dimnik

1.1.1969
Kobdilj 9, dimnik. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
31.8.1955
Kamin (dimnik), Skadanščina 12.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Račice 7.
31.8.1955
Novi kamin (dimnik), Tatre.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Slivje.
31.8.1955
Star kamin (dimnik), cca. 70 cm, pod streho.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka 53.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Vatovlje 11, pri Tišlerjevih.
31.8.1955
Kamin (dimnik) na novi hiši, Tatre.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Orehek 11.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Sabonje 18.
31.8.1955
Kamin (dimnik).
31.8.1954
Zadnja stran hiše z dimnikom. Plužnje 24.
1.1.1969
Kobdilj 9, hiša s spahnjenico. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
Gorenje pri Divači št. 14. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.7.1963
Dimnik pri Zgornjem Pagotu, Stenica 9. Teren 20 - Južno Pohorje (1.-14.VII.1963).
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Franc Štrukelj, Podgorica 8.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Janez Valentinčič, Bičje 4.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Anton Križman, Podgorica 5.
1.1.1948
Dimnik. Lastnik Šuštar Jože, pri Nacetu, Bičje 17.
30.7.1954
"Tuna" (dimnik) na steni v bajti Labinje št. 2. Teren 11- Cerkljansko (30.7.-1.9.1954)...
30.7.1954
"Raufənk" (dimnik) na ispi v hiši, "u Močil", Dolenji Novaki 29. Teren 11-...
31.8.1955
Novi kamin (dimnik), Brezovo Brdo.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Huje 9.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Rjavče 11.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Podgrad 75.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Račice.
1.1.1955
Kamin (dimnik) v slamnati strehi. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela od 1.-31.VIII...
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka 1.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Orehek 13.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Slivje 22.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Rjavče 18.
31.8.1955
Novi kamin, Kozjane 30.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Javorje 20.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Brezovica 44.
1.1.1955
Kamin (dimnik) v podrti hiši (notranjost) Podbeže. Teren 12- Brkini, posneto v času terenskega dela...
31.8.1955
Kamin (dimnik), Račice 46.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Orehek 6.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Barka 1.
31.8.1955
Kamin (dimnik).
31.8.1955
Kamin (dimnik), pri Čoklovih, Obrov.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Podbeže.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Podbeže.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Hrušica 91.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Podgrad 74.
31.8.1955
Kamin (dimnik), Račice 51.
1.10.1947
F0001777
Hiše v Štanjelu na Krasu.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
1.8.1958
Stari in novi dimnik pri Ferjanščovih, Podraga. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajf?nk (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
F0001553
Hiše, krite s slamo, v Bogojini. Na dimnikih gnezdijo štorklje.
1.1.1916
F0000288
Ruševine hiše v Opatjem Selu 1916. leta.
SEM:;F-0001671
Tipična kraška hiša z dimnikom. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0001645
Kraški dimnik. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM;F-0001603
Hiši, pred levo ograja.
1.7.1980
Razdrto št. 10. Dimniki. Teren 33 - Postojnsko, Pivško.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik)
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Kamen za mast (posoda), pri Lasiču.
1.8.1958
Dimnik v stari strehi, Orehovica. Teren 15 - Vipava, 1. - 28.8.1958.
1.1.1971
Štorklje na hiši, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Štorklje na hiši, Tešanovci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Dimnik na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen 8, dimnik, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Dimnik na domu št. 31. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Veliki Repen, dimnik, 19. stoletje. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
1.1.1969
Kobdilj 9, hiša s spahnjenico. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Matavun 10. Spahnjenca iz začetka 17. stoletja. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1969
Matavun 10. Spahnjenca iz začetka 17. stoletja. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
1.1.1971
Gnezdo štorkelj, Tešanovci 64. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik), Podbreg 7.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfnik, dimnik.
28.8.1958
Dimnik in del hiše pri Špelnih, Lozice 10. Lastnica Marija Žgur.
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajf?nk (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
28.8.1958
Rajfn?k (dimnik).
1.1.1969
Štanjel, streha z dimnikom. Teren 25 - Kraška hiša (1969).
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Zorzut Slavko, Imenje 55.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Borjana 29.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Sedlo.
3.8.1951
Napa (dimnik). Robidišče.
3.8.1951
Č?min (dimnik, star - osvežen). Svino 6.
1.1.1950
Dimnik. Artiža vas.
1.1.1950
Dimnik. Artiža vas.
1.1.1950
Dimnik. Lastnik Jože Novak, Šentpavel 3.
1.1.1950
Dimnik na svinjski kuhinji. Lastnica Ana Grden, Šentpavel 6.
Dimnik (1882 I.K). Zaboršt 2.
Dimnik. Zaboršt 1.
3.8.1951
Dimnik - prezidana hiša l. 1920. Sužid.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Kred.
3.8.1951
Dimnik. Staro selo.
3.8.1951
Gusar (dimnik). Sužid 47.
3.8.1951
Dimnik. Staro selo 10.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Borjana 79.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Kred.
3.8.1951
Č?min (dimnik); izredno visok, ker je kuhinja nizka. Potoki 16.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Kred 43.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Breginj.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Borjana 39.
3.8.1951
Dimnik. Staro selo 21.
Dimnik. Lastnik Rovanšek - pri Reberju, Šentvid 55.
1.1.1950
Dimnik na stari, s slamo kriti hiši. Šentpavel 24.
1.1.1950
Dimnik. Artiža vas.
1.7.1949
Kavada (kamin, dimnik). Lastnik Marino Ospizio - pri Koradinu, Ankaran.
1.7.1949
Kamin (dimnik). Dekani.
15.9.1949
Kamin (dimnik) pri Žgajnarju, Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
1.7.1949
Kamin (dimnik). Dekani.
1.7.1949
Kamin (dimnik). Dekani.
1.7.1950
Kamin (dimnik), Rojci 58, lastnik Umar Anton.
1.7.1950
Kamin (dimnik), Labor 6, lastnik Lazar Štulič.
1.7.1950
Kamin (dimnik), Labor 9, lastnik J. Kocjančič.
1.7.1950
Umerjev kamin (dimnik), Rojci 65.
1.7.1949
Kamin (dimnik). Dekani.
1.7.1949
Kamin (dimnik). Dekani.
1.7.1949
Kamin (dimnik). Dekani.
Dimnik (1890 - 1914 I.K.). Zaboršt 2.
Dimnik na hiši. Dob pri Šentvidu.
15.8.1951
Lesen dimnik, l. 1947. Dob št. 32.
1.1.1950
Dimnik iz l. 1912. Lastnik Ignac Fajdiga, Sobrače 5.
Dimnik. Zaboršt.
1.1.1950
Dimnik. Artiža vas.
Dimnik na pošti. Šentvid pri Stični.
1.7.1949
Kamin (dimnik). Dekani.
1.7.1949
Kamina (dimnika). Dekani.
1.1.1949
Dimnik. Lastnica Jožefa Kadunc, Sela pri Šmarju 6.
Dimnik (kamin).
31.8.1953
Dimnik (kamin). Pristavo 5, pri Kovačih.
31.8.1953
Dimnik (kamin).
31.7.1953
Žbatafur s kaminom (dimnikom), Višnjevik 35. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
Dimnik (kamin).
31.8.1953
Dimnik (kamin).
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Peršolja Miha, Šmartno 142.
31.8.1953
Tromba - kamin (dimnik). Lastnik Toroš Ivan, Kozana 56.
Kamin, Jakin Karolina, Hum 44. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Musič Leopold, Šmartno 149.
Kamin (dimnik).
31.8.1953
Dimnik (kamin).
31.8.1953
Dimnik (kamin). Plešivo 10.
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Jožefa Sinčič, Šmartno 109.
31.8.1953
Dimnik (kamin).
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Mavrič, Kozana 91.
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Simčič Ivan, Šmartno 129.
31.8.1953
Dimnik (kamin).
31.8.1953
Žbatafur s kaminom (spahnjenica z dimnikom). Lastnik Simsič Jožef, Fojana 23.
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Ivan Pajavnik, Šmartno 160.
31.8.1953
Kamin (dimnik). Lastnik Solič Jože, Šmartno 112.
Dimnik (kamin).
Kamin (dimnik).
31.8.1953
Dimnik (kamin). Lastnik Mavčič Anton, Kozana 9.
31.8.1953
Dimnik (kamin). Kozana 67.
3.8.1951
Č?min (dimnik) iz l. 1873. Svino 25.
3.8.1951
Č?min na šoli (dimnik). Sužid.
3.8.1951
Č?min (šola) (dimnik). Kred.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Borjana 68.
3.8.1951
Napa (dimnik). Robidišče.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Breginj.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Sužid.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Kred 58.
3.8.1951
Č?min (dimnik). Borjana 68.
3.8.1951
Napa (dimnik). Robidišče.
3.8.1951
Napa (dimnik). Robidišče.
1.7.1952
Streha z značilnim dimnikom. France Kverh, Trenta 70 - Zapoudnam. Teren 8 - Trenta - Bovec, 1.7. -...
31.8.1953
Kamin (spahnjenica). Lastnik Grubenjak Katarina, Krasno 4.
31.7.1953
Kamin, Vrhovlje 35, Kavčič Franc. Teren 10- Goriška Brda (31.7.-31.8.1953).
31.8.1953
Dimnik (kamin).
Dimnik (kamin).
31.8.1953
Dimnik (kamin).
Dimnik. Lastnik Martin Zagorc, Stranje 1.
15.9.1952
Dimnik. Lastnik Drago Schmit, Šentjernej 11.
15.9.1952
Dimnik. Lastnik Albin Tavčar, Šentjernej.
1.7.1952
"Raufenk" (dimnik) pri Mas?lci, Sp. Trenta 14 (uvedli Italijani med prvo in drugo...
3.8.1951
Č?min (dimnik). Sužid.