Subscribe to RSS - Jernej Šušteršič

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Jernej Šušteršič

Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesionalno dejaven le nekaj let, a je v stiku z etnologijo ostal vse življenje.

Pomemben je kot eden prvih etnologov, ki je ne samo priznaval pomen fotografije za etnološko raziskovanje, pač pa jo je tudi dosledno uporabljal pri svojem terenskem delu. Ohranjeni sta dve obsežni zbirki njegovih terenskih fotografij. Pokrivata različna področja predvsem materialne kulture. Prvo zbirko, ki obsega 538 fotografij, hrani dokumentacijski oddelek Slovenskega etnografskega muzeja. Fotografije so bile posnete v sklopu terenskega dela študentov v Podjuni, Rožu in Zilji v letih 1951 in 1953. Druga zbirka z več kot 2500 enotami (poleg njegovih avtorskih fotografij so tu še fotografije drugih avtorjev, razglednice in reprodukcije risb) je v Arhivu Republike Slovenije in še ni bila zadostno opredeljena in urejena.

Pred Ferličevim "stogom" stoji Kristina Krepfel, Blače 53. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
"Muzikanti" na vozu v ženitovanjskem sprevodu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Stojalo za gospodinjsko orodje - "habinjak" za pokrovke in žlice v "ješprcu" (...
1.8.1951
Pogled na stanove "fače" in "tamarje" na Brški planini proti zahodu. Stanovi...
1.8.1951
Konta ob križu na poti v Gorjansko cerkev, na dan žegnanja (proščenja). Iz fototeke študentskih...
1.11.1953
Dve kleti pod isto streho, od katerih je leva Omevčeva z lopco in po zidavi starejša; druga desno...
Križ ob robu gozda. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 59 (Šušteršičeva...
Koze "ščekajo" (molzejo). Mleko uporabljajo za hrano svinj. Iz fototeke študentskih ekip...
"Pašt?ba", sušilnica iz Zvrhnjega Jezerca. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Usnjar pri delu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 512 (Šušteršičeva...
Freska na hiši v Holbičah št. 4 pri Študerman. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
Ex voto. Darilna slika je delana na platnu velikosti 108x117, olje. Opis: ženska figura desno...
Sani "tezne", s katerimi se "tezna" seno s hribov v dolino. Iz fototeke...
1.8.1951
Ovce pri kuot?cu, poganjajo jih nazaj v kuot?c, od koder so ušle. Iz fototeke študentskih ekip...
Žetev, Oče Maierhofer snope veže. Lastnik: Anica Maierhofer, Podjerbek 10, pri Kranjcu. Iz fototeke...
1.8.1951
"Muzika" zahomške "konte" (fantovsko združenje) igra po maši pred cerkvijo v...
1.8.1951
Pogled na Dole z dolško cerkvijo v ospredju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Makulova "fača" s spodaj zidanim "tamarjem". Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Ziljske ohcetne sani. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št.263 (...
1.8.1951
Pred gorjansko cerkvijo na dan žegnanja (proščenja). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Pogled na Brško planino s Poludnikom v ozadju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Močilnik Ana sedi "za kletjo" na durih, ki vodijo "na prešno". Iz fototeke...
"Šupa" za spravljanje sena, stara 50 let, na Merparjevem travniku. Iz fototeke...
Hiša pri Močilniku v Št.Janžu št. 3, ki je stala že za časa Napoleona. Predvsem je na hiši zanimiva...
1.8.1951
Pečarjeva "kašča". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 375 (...
"Hare" za krmo vozit. Detajli: "vojnce", "hrote" (zgornji del ob...
Pri Župniku "reflajo" laneno prejo. Mama in Lizi "plsti tlečajo" (prejo tolčejo...
1.8.1951
Kašča na "ispi" v Melvičah pri Lavrču. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Pogreb Brugger Valentina, p.d. Bolta - poslovitev na pokopališču na Brdu. Iz fototeke študentskih...
Skrinja "čišta" z letnico 1828 je last gospodinje pri Rožanu. Skrinja je bila že pri hiši...
Steljo sečejo v Šentilju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 92 (...
1.8.1951
Dolška cerkev, podružnica melviške fare. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Žetev, Oče Maierhofer "kopancel" dela. Lastnik: Anica Maierhofer, Podjerbek 10, pri...
"Stog" posnet v Veliki vesi. Negativ predstavlja štirikapni kozolec - "stog"...
Pročelje hiše Škofiče št. 30, vulgo pri Kajžniku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
"Štehvovci" se vračajo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 220...
"Pajštba" pri "Pufu" v Vabrnji vesi št.1. V ospredju na tleh leži lesa za...
"Hare" s križem iz brezovega lesa, kolesa so jesenova. Izdelal vaški kolar Florjan...
V kupe postavljena drva, v ozadju so "šajtre" (tanjša polena). Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
"Olmo bašejo" z ostrvi na voz. Olma je mlada detelja, tudi "olmah". Iz fototeke...
1.8.1951
Štehvanje. Visoki rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 424 (...
1.8.1951
Koš za vožnjo stelje iz gozda, koruznih storžev s polja, itd. Iz fototeke študentskih ekip...
Štokova "fača" na Dolški planini. Ognjišče, nad katerim je kotel obešen na "ani...
Enonadstropna kašča pri Štucu v Draščah. Tudi na podstrešju je prostor, v katerega morejo...
1.8.1951
Ana Kefec, Klopiče 12, pri "studencu vodo goni". Drog, na katerem je bat, nazivajo "...
Okenska mreža Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 548 (Šušteršičeva...
Voz z listnim ali steljnim košem. Naredil ga je gospodar sam. Iz fototeke študentskih ekip...
Kapelica matere božje na drevesu pod cerkvijo na Humcu pri Šentilju. Iz fototeke študentskih ekip...
Znamenje pred Ledincami na poti proti Rožeku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
"Drvna uta" z delavnico na vrhu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Vrata pri hramu, ki jih je napravil skupaj s hramom l. 1950 gospodar Melher Matija. Hram je sezidan...
"bučeunjak" pri Šlemarju, Podjerbek št. 2. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Borovški pastir, Obman, predsednik planinske zadruge in lastnik ovac pregledujejo Obmanove zapiske...
Levo sušenje konoplje, nad njo so strašila iz papirnatih vrečic, desno sušenje koruze v ostrvah. Iz...
Grablje za žito. Lastnik: Bajdl, Goriče 4 Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
Štehvanje: "Kranc?lč" - puš?lc in dva kuolča. Zgornji kuolč je opremljen z jermenom, ki...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
1.8.1951
Kapelica pod lipo z "gotsko" lino v Zahomcu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.8.1951
"Ščedonj" z "ajžo" pri Paulinu, Dob št. 1, lastnik Kröpfl. obč. Škofiče, okr...
"Grote za Hlino", ki niso domač izdelek. Uporabljajo jih za prevažanje gline do ceste za...
Lan "predivo" pipljejo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 134...
Stranica skrinje. Lastnik: Kovačičevi, Podjerbek, pri Andrejevih. Iz fototeke študentskih ekip...
"Pruk?n - prukna" - voz za nalaganje sena, delan po francoskem fzorcu 1945, naredil...
Vrata "hrama", ki je datiran 1725, pri Slugu Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.8.1951
Okno, značilno za predele okrog Škofič. Klopiče 16, vulgo pri Primik Iz fototeke študentskih ekip...
Pajerjeva, Šuštarčeva in Maroževa "fača" s pogledom od zadaj. Iz fototeke študentskih...
1.9.1953
Rezljan ročaj palice? Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 707 (...
1.8.1951
V Dolah so samo tri teriščne jame: jama na sliki je "Štokerjeva", posestnik p.d. Štoker v...
1.8.1951
Plastika predstavlja bičanega kristusa, izdelanega iz lesa in stoji pri p.d. Vrplu na Brdu. Iz...
1.8.1951
Nevesto peljejo v ženitovanjskem sprevodu na poti iz Loč proti Dolam, v ozadju Borovška gora. Iz...
"Zapinjajo" (preprega). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 412...
Pastir je prignal živino. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 333 (...
Krošnja - "kroksni" za prenašanje čebeljih panjev na pašo. Iz fototeke študentskih ekip...
Molža. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 584 (Šušteršičeva fototeka).
Štirikapni "stog" kvadratne oblike. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
Dve "Zlanči" vodita "štehvovce". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
"Stog" s tremi spodnjimi vrati iz leta 1887 pri Štucu v Draščah. Iz fototeke študentskih...
Vprega - blazino pod "igom"(jarmom) nazivajo "p?diž?n". Igo je pritrjen z...
Sušenje pridelkov. "Stauki" - kopice koruzovne pod Goričami. Iz fototeke študentskih ekip...
Na sliki je ograjeno "apnišče" pri Malegu v Pazerjah. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Brod na Dravi pri Dravljah. Notranjost čolna. Na sliki levo sedi Tov. Vilharjeva, desno stoji...
1.8.1951
Skupni hlev za ovce iz katerega žene ovčar ovce na planino ter jih ob zaključku paše sam tudi...
Star "križev" skedenj s podzidanim hlevom, trikapno streho na eni strani, s čopom, na...
"Hrušče" (krompir) kopljejo, p.d. pri Fladru. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l...
1.8.1951
Vejnik. Lastnik z "vintovcem" iz l. 1803 Vincenc Zankl, Melviče, vulgo pri Višplnu. Iz...
"Zapinjajo" (preprega). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 409...
Peč. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 496 (Šušteršičeva fototeka)...
"Kuada" za ojnice smodit, ki jo je izdelal leta 1951 in jo uporabljal Georg Uršič,...
Vodnjak "st?denc", kakršen je prišel v rabo pred 50 leti. Prej so imeli studence na...
"ajž?va" "pašt?ba" v Škofičah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
"Čir ga bo duobu?" - kdo ga bo dobil? (venček). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
"Detela" na ostrvah in "uvadna letra" (lojtra). Iz fototeke študentskih ekip...
"Rafštul". Detajli: "glava", "nogaunca", "stou". Naredil ga...
Kranjčeva hiša v Podjerbeku z vodnjakom. Lastnik Anica Maierhofer, Podjerbek 10, vulgo pri Kranjcu...
"Most", ki vodi preko ceste na skedenj pri Jakobu v Ločah. Na desni strani slike je...
Zadnji slovenski kmetiji v Potočah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
1.8.1951
Orno orodje, "drevo za hrušče venkaj devati". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l...
Pogled na stanove - "fače" in "tamarje" proti zahodu. Stanovi nam kažejo svoje...
1.12.1953
Lov na limanice nazvane "kral" na logih ob Zilji. Na kolu v ospredju je obešena kletka s...
1.8.1951
Pogreb Brugger Valentina, p.d. Bolta, v Mostah - bil partizanski borec v borbah za osvoboditev...
"Harling" - enoosni voz za konja ali vola. Detajli so: "ojnice", "dno...
Kamen za koso klepat. Lastnik: pri Bautniku, Škofiče. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Gospodar Maierhofer nazorno prikazuje, kako se uporablja "rajsovec". Lastnik: Anica...
"Ajnfah stog" (enokrilni kozolec). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Toncna "fača" - stan na Dolški planini. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Znamenje v Podjerbeku, obnovljeno leta 1946. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
Senik nazivajo "šufa", ki sloni na lesenih "šokih". Star je 16 let ter zgrajen...
"Hare" in na njih koruzna "fura". Pelje Nočnik Rozi. Lastnik: Nočnik Rozi,...
1.8.1951
Po maši žegen v Gorjah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 363 (...
Stučova "fača" (stan) na Dolški planini. Na levi strani je viden svinjak. Iz fototeke...
Orno orodje, "rauce" za zasipavanje koruze. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Znamenje v Zvrhnji vesi. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 189 (...
"Ravo" za omotanje krompirja. Detajli: "ročica", "peta", "...
Znamenje v Šentilju. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 61 (Šušteršičeva...
1.8.1951
Nevesto peljejo v ženitovanjskem sprevodu v cerkev. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Zahomški "štehvovci" na konjih. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Dvojni križ v Ledincah št. 16. Mati Georga Kršiča, roj. 1878 pravi, da je l. 1883 umrl 70 letni mož...
"Gret" za prevažanje soda za vodo. Os je še lesena, iz smrekovega lesa in skozi njo je na...
1.8.1951
Rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 489 (Šušteršičeva...
1.8.1951
Vaška "konta" zbira za "pulb?rg". Fantje, ki so priredili žegnanjsko svečanost...
Pokrov skrinje. Lastnik: Kovačičevi, Podjerbek, pri Andrejevih. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Pripravo nazivajo "legnarji za seno in snopje basat". Novi so bili l. 1943. Na Klopičah...
"Hlevč?c" - svinjak ob koncu hiše je tak, kakor so bili v Ziljski dolini nekdaj v splošni...
Žetev, Rudi Maierhofer brusi koso za košnjo ovsa. Lastnik: Rudi Maierhofer, Podjerbek 10, pri...
"Ostrvi obdevajo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 599 (...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
Hiša postavljena najkasneje leta 1668 na Zvrhnjih Vogličah št. 7, vulgo pri Šmonu Iz fototeke...
1.12.1953
Ptičar snema ujeto ptico z limanic nazvanih "kral". To je rogovila z vejami, na katere...
Pogled na stanove na Brški planini. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
1.8.1951
Konta se zbira na žegnansko proščensko nedeljo zjutraj, da gre v sprevodu v cerkev. Iz fototeke...
1.8.1951
Enoosni voz "hare". Valentin vozi "hare" kot običajno. Voz je izdelal gospodar...
"Statve za žnurce" pri Kajžu, Vabrnja ves št. 15, ki jih je naredil pred 30 leti Urban...
Gospodar Maierhofer brusi nese grablje in vile. Lastnik: Maierhofer, Podjerbek 10, pri Kranjcu. Iz...
Mož, domačin iz Gorič, straži cesto, da ne bi svatje odpeljali neveste mimo pota, na katerem...
"Korb" za steljo, domače delo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
1.8.1951
"Gare". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št.243 (Šušteršičeva...
Hiša v Zvrhnji vesi z dvoriščne strani z ganki in "studencem" - vodnjakom v ospredju...
Orno orodje, "rauce" za zasipavanje koruze. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Nevestin "koter" in "baba", napačna nevesta, ki jo kot prvo pokažejo "...
Poseka z visokimi štori, ki varujejo planino pred snežnimi plazovi. Iz fototeke študentskih ekip...
Plot v Podjerbeku, ki se imenuje "poševni plot" in ga uporabljajo največ za ovce. V tej...
1.8.1951
"Šulnjak" iz "leskovca" s pokrovom nazvanim "dekl". "Špajco...
1.8.1951
Brod na Dravi pri Dravljah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št.296 (...
Lan na ostrveh. Lastnik: Melher Matija, Podjerbek 16, vulgo pri Adamu. Iz fototeke študentskih ekip...
Nevesta na svojem domu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 394 (...
1.8.1951
Godci na vozu v ženitovanjskem sprevodu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
"Stog" - kozolec pred skednjem v Limarčah "pri Kajžarju". Hiša, ki se vidi v...
Pospravljanje koruze - "sirk dou jemlejo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l...
"Kuada" za ojnice smodit, ki jo je izdelal leta 1951 in jo uporabljal Georg Uršič,...
Znamenje pri Skoparniku iz l. 1770. Ležeča žena pod križem, na glavi ima pokrivalo kot črno avbo...
Člani ekipe s koroškimi domačini, ki so jim pri delu pomagali z informacijami. Posneto je pri...
1.12.1953
Ptičar slini perot ptice, da jo bo laže snel z limanic. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.8.1951
Provizorična mizica ob desni strani vhoda v vežo pri Špahunju v Zahomcu. Nova je bila pred 50 leti...
"harling" ali "jarling" uporabljajo za krmo ali gnoj vozit. Naredil ga je oče...
1.8.1951
Vprega - komat za vola. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 539 (...
Hiša pri Šmunu. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 327 (Šušteršičeva...
1.8.1951
Grob slovenskega državnega in deželnega poslanca Franceta Grafenauerja na pokopališču na Brdu, ki...
1.8.1951
"Uščouci" za koruzo pri Janku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Steklena "strašnada" na gnojišču. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
"Rajsovec" za sirk saditi. Lastnik: Anica Maierhofer, Podjerbek 10, pri Kranjcu. Iz...
Slika prikazuje: na levi dva stanova, nadzidana nad hlevi (tamarji). V sredi samostojen tamar,...
Nekdanji vinogradi pod vinsko goro pri Žitari vesi. Ob vznožju je naselje Podnogradi, nastalo iz...
1.8.1951
Mošt prešajo v moderni stiskalnici na Brdu. Tja pripeljejo kmetje svoje sadje na vozovih. Iz...
1.8.1951
Župna cerkev na Brdu Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 253 (...
1.8.1951
Na poti v Gorjansko cerkev se vidi na dan proščenja konta, godba in dečve v narodnih nošah. Iz...
Ogrodje za postavljanje kopic. Spodnji del »grišt«, pokončni drog pa »?ata«. Zadaj stoji kopica. Te...
1.10.1953
Nekdanji "Tutelnov nograd" v Rebru nad Mlinčami, opuščen pred 25 leti. Na sliki so lepo...
Na sliki je "oprčalca", to je priprava s katero so privezovali najstarejšo ovco na...
"Krušče koplajo". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 513 (...
V ospredju je "fača" (stan) Jožefa Zwika, vulgo Pajerja iz Velike vesi z "gank?č?m...
27.8.1951
Znamenje v Logi vesi. Zbrisan slovenski napis: Sv. Ciril in Metod prosita za nas. Podobe je narisal...
"stoh" v Zvrhnjih Borovljah s pogledom proti Karavankam Iz fototeke študentskih ekip...
1.10.1953
Pogled proti jugozahodu na Kruglo pri Tihoji, kjer so bili nekdaj vinogradi. Iz fototeke...
1.8.1951
Prvi predmet je priprava za navijanje vreten za osnovo, drugi predmet je "trajbnc" "...
Most na skedenj pri "Pufu" v Vabrnji vesi št.1. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Orno orodje. Lastnik: Miha Primož, Šentilj 4. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
1.8.1951
Pogled na jarem "uigo" z "remeni", od katerih je posamezni del dolg 3,8 do 3,1...
Preša za laneno ali drugo olje. Največ so prešali laneno olje. Detajli: "škatua čela"...
Okno na Bistrici na Zilji. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 239 (...
1.12.1953
Ptičarja snemata ujeto ptico z limanic nazvanih "kral", to je rogovila z vejami, na...
1.8.1951
Hiša pri Sup z "jarščarjem" v zgornjem delu. "Janščar" je neke vrste shramba z...
Detajl hiše, strešna opora in okenska mreža. Zvrhnja ves št. 1, Kuhling Jakob, vulgo Puf. Iz...
Žetev, Oče Maierhofer stoji pri "kopancelnu". Lastnik: Anica Maierhofer, Podjerbek 10,...
1.8.1951
Stopice za "hafe". Danes za živino. Železen bat. Gospodinja tre. Tre konopljo, kadar je...
Hiša z gospodarskimi poslopji, Podjerbek št. 5, vulgo pri Lipju. Iz fototeke študentskih ekip...
"Olmah" (detelja) v "kopi", ki se je udomačila pred 10 leti. Prej so spravljali...
Studenec ob robu gozda, pri Čofrečnjaku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Vrata pri hramu, ki jih je napravil skupaj s hramom l. 1950 gospodar Melher Matija. Hram je sezidan...
1.8.1951
Pred gorjansko cerkvijo na dan žegnanja (proščenja). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
1.8.1951
Pogled na hišo z nasprotne strani, kjer je v zgornjem delu viden "jaščar" s hodnikom. Iz...
1.8.1951
Rodbina Brugger Valentina, p.d. Bolta, se poslavlja na grobu od gospodarja partizanskega borca na...
"harling" ali "jarling" uporabljajo za krmo ali gnoj vozit. Naredil ga je oče...
1.11.1953
Dve kleti pod isto streho, od katerih je leva Omevčeva z lopco in po zidavi starejša; druga desno...
"Tamar" (staja) iz tesanih brun. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Lesena enonadstropna kašča, ki je ne uporabljajo več in jo sedanji gospodar (zg. Skoparnik) imenuje...
"Muatn stou" na katerem se "šapa" oves. Iz fototeke študentskih ekip...
"Jehn" za vola. Detajla: pregib in remen. Lastnik: A. Maierhofer, Podjerbek 10, p.d. pri...
1.8.1951
Rej pod lipo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 488 (Šušteršičeva...
1.8.1951
"Muzikanti" - godci, ki so prišli s"puršt?" na ženinov dom, od koder se...
Malgova "fača" iz Pazerij. Kotel na cigana, obešen nad ognjiščem iz lesenih brun. Iz...
1.8.1951
Novo nastajajoče delavsko narodnostno mešano naselje na zahodnem delu nekdanjega eraričnega gozda v...
Voz s "fas?lnom" za vodo, ki jo rabijo za napajanje živine. Lastnik: Nočnik Rozi,...
1.8.1951
Voz za nevesto v ženitovanjskem sprevodu, na poti po nevesto. Iz fototeke študentskih ekip...
Orno orodje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 631 (Šušteršičeva fototeka...
Žetev. Agnes Pfeifer gre "v pole žet sirklo" (koruzna stebla). S seboj nese slamo, da jo...
Konoplja - Pri Šlemarju v Podjerbeku "onopljo" sušijo. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Križ v Gorjanah, v ozadju Dobrač. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 213...
1.8.1951
Štehvanje. "Štehvovc" skuša natakniti obroč, ki je ostal od soda. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Po končanem štehvanju gredo "štehvovci" in vsa "konta" rajati pod lipo. Med...
"Koles", ki so ga rabili za obiske k sorodnikom in za opravke v Šmohorju. Iz fototeke...
1.8.1951
Jutro pred "štehvanjem". Ob sedmi uri fantje iz konte zakopavajo kol (šteb?h). Priprava...
1.8.1951
Nevesto peljejo v ženitovanjskem sprevodu na poti iz Loč proti Dolam. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
"Krancolč" je duobu (dobil). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Od leve proti desni "Kandafova" in "Kozloz?nkova" "fača" od zadnje...
1.8.1951
Nagrobni križ s procesionalnim križem na Zilji. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961...
Gank "prunke", ki veže hišo s skednjem. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Stol. Gospodinja se spominja, da je bil pri hiši, ko je ona prišla l. 1899 Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
Jerica Jank lušči koruzo na "uščoucu". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Pravokotni štirikapni "stog" z dvojnim križem. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
Znamenje v Goričah z letnico 1859. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 76...
Opis obleke: moški: sivo modri, sivo zeleni, rjavkasti plašči. ženske: moderc cinober, predpasnik...
Panj z moro. Iz fototeke študentskih ekip.
1.8.1951
Kravo je napelo. Bližnji sosedje pomagajo gospodarju pri reševanju krave. Iz fototeke študentskih...
1.8.1951
"Kuot?c", v katerega priženejo ovce ob odhodu na planino in vrnitvi s planine, pa tudi s...
1.8.1951
Štehvanje: fantje pod lipo najprej zapojo. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
"Stog" na križ v Pazerjih št. 7 pri Štorku. Lastnik: Jank, vulgo Niemc. Iz fototeke...
1.8.1951
Simčič kati, Rut št. 8, vulgo Pavelnovcinja, brusi srp. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno...
1.8.1951
Nagrobni križ na pokopališču v Rožeku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
1.8.1951
Petrovcovi (Šusterjevi), Mele št. 2, "orajo" z "volami". Iz fototeke...
1.8.1951
Pogreb - po maši vodi župnik procesijo, v kateri so same ženske, na pokopališče. Iz fototeke...
"B?čevnik" (čebelnjak). Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 374...
Svinjak "hlevc" iz leta 1875. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg...
Studenec v Podjerbeku. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 60 (...
1.8.1951
Ograde pod Dolami za živino, na levem bregu Zilje. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta...
Skupina nekdanjih zidanic, sedanjih stanovanjskih stavb pod nogradi (vinogradi) Iz fototeke...
Sušilnica - "pašt?ba" v Holbičah. Sedaj stanovanjska hiša. Iz fototeke študentskih ekip...
"Grote" za voz. Na zadnjem koncu je križ, ki ga prikazuje posnetek. Spodaj je "pod...
"Studenec" - vodnjak, ki je izredno plitek, pokrit s streho, ki je v navadi v Močilah. Iz...
Na sliki, ki sicer ni najboljša, je videti lesen dimnik, ki pelje iznad vrat v veži dim iz dimnice...
Poljsko orodje "brana". Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno l. 1961. Neg. št. 510 (...
Skrinja iz Doba, datirana 1859. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št. 128 (...
Hiša, p.d. pri Ravšarju v Pazerjah. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št...
Družica na levi, "m?ndirar" v sredi in nevesta na desni. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
Voz za prevažanje krompirja. Iz fototeke študentskih ekip. Pridobljeno leta 1961. Neg. št.268 (...
"M?ndirar" bara (vpraša) za nevesto na njenem domu. Iz fototeke študentskih ekip...
1.8.1951
"Muzikanti" - godba s katero so prišli "puršt?" na ženinov dom, od koder se...
Sušenje koruze v ostrvah ali samo koruzno steblo brez storža? Iz fototeke študentskih ekip...
"Fača" (stan), v kateri je l. 1952 prebival pastir na Dolški planini. Zidani del je hlev...
1.8.1951
"Hrušče" kopajo z motikami. (Podzemljoške hruške = krompir). Iz fototeke študentskih ekip...
Zidana hiša velikega kmečkega gospodarstva, ki ima na vrhu slemena zvonec za klicanje družine h...