Slovenski etnografski muzej

Filmografija / Jakob Krbavčič izdeluje lect in sveče / Jakob Krbavčič Making Honey-Bread and Candles

Zbirka 
Filmografija
Jakob Krbavčič izdeluje lect in sveče / Jakob Krbavčič Making Honey-Bread and Candles
Klasifikacija 
Filmski zapisi
Datum 
2018
Ljubljana, 1970.
Posnel Andrej Krbavčič, digitaliziral Marko Radmilovič, montaža Nadja Valentinčič Furlan in Andrej Krbavčič, produkcija Slovenski etnografski muzej, 2018, 5 minut.

Svečarstvo in lectarstvo je starejša mestna obrtna dejavnost, ki je začela pri nas zamirati po drugi svetovni vojni z razvojem kemijske in prehrambene industrije. V 90. letih 20. stoletja je prenehala delovati tudi Krbavčičeva svečarska in medičarska delavnica na Trubarjevi ulici v Ljubljani.

Andrej Krbavčič je na 8 mm nemi film posnel očeta Jakoba, ki je v domači delavnici izdeloval sveče in lectarske izdelke. Film je opremljen z zvoki, ki jih je avtor posnetkov proizvedel z originalnimi predmeti pred odprtjem stalne postavitve Andreja Dularja Lectarstvo je krajcarkšeft: Krbavčičeva svečarska in medičarska delavnica in trgovina iz Ljubljane (SEM, 2018).