Slovenski etnografski muzej

Filmografija / Iz preteklosti za prihodnost Ledinske planote

Zbirka 
Filmografija
Iz preteklosti za prihodnost Ledinske planote
Klasifikacija 
Filmski zapisi
Datum 
1999
Ledinska planota: Ledine, Vrsnik, Mrzli vrh, Spodnja Idrija, 1998.
Raziskava in pogovori Maruška Markovčič, Mirjam Gnezda in Natalija Marovt, snemanje in montaža Nadja Valentinčič, koprodukcija Slovenski etnografski muzej, Lokalni podjetniški center občin Idrija in Cerkno ter Zveza za tehnično kulturo Slovenije, postprodukcija Avdiovizualni laboratorij ZRC SAZU. Betacam, 36,5 minut.

Film predstavlja Ledinsko planoto nad Idrijo, njeno zgodovino, kmečko gospodarstvo in dediščino obrti, kot so kovaštvo, mlinarstvo, mizarstvo in klekljanje.

Konec 20. stoletja vaščani kmetijstvo povezujejo z zaposlitvami v tovarnah, v vasi Ledine pa so odprli tudi turistično kmetijo z zbirko kmečkega orodja. Janez Jeram, Silvij Bogataj, Tomaž Kavčič, Anton Rupnik, Ančka Eniko, Viktor Eniko, Franc Likar, Ivica Šemrov in Dušan Bogataj razmišljajo tudi o možnostih za nadaljnji razvoj območja. Gradivo je bilo posneto na Etnološkem raziskovalnem taboru Ledine 1998; naslednje leto je bil film predstavljen domačinom in organizatorjem tabora.