Slovenski etnografski muzej

Žimnato sito
Datum objave 
11. april 2024
Kaj 
Blog

Veste, za kaj uporabljamo predmete na slikah?

To so žimnata sita iz zbirke tkanih žimnatih sit podjetnika Antona Globočnika iz Stražišča pri Kranju s konca prve tretjine 19. stoletja.

Sito je priprava, s katero ločujemo trde delce materiala po velikosti pa tudi trdo snov od tekočin. Uporabljamo ga v različnih vejah gospodarstva, na primer v mlinarstvu, gradbeništvu, premogovništvu, prehrambeni, kemični, papirni industriji, v različnih obrteh in v gospodinjstvu, ter je izdelano iz raznovrstnih naravnih in umetnih materialov.

V SEM hranimo zbirko tkanih žimnatih sit, ki po svoji starosti, izjemni izdelavi in pestrosti vzorcev sodijo med najdragocenejše ohranjene primerke sitarske obrtne dediščine na Slovenskem.

Žimnato sitoŽimnato sitoŽimnato sito