Slovenski etnografski muzej

Vabljeni na pogovorni večer Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo
Datum objave 
3. april 2024
Kaj 
Blog

Vabljeni na pogovorni večer Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

Vabljeni na pogovorni večer (4. april med 16.20 9n 18.00) v P3 na Zavetiško 5 v Ljubljani, kjer bo izkušnje predstavljanja in učenja o etnološki in kulturni dediščini v osnovnih in srednjih šolah delila tudi naša sodelavka Sonja Kogej Rus.

[CIKEL POGOVORNIH VEČEROV] Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (EiKA) FF UL od študijskega leta 2024–2025 ponuja tudi pedagoško smer študija etnologije in kulturne antropologije. Ob Letu učitelja, za kar je Filozofska fakulteta UL razglasila leto 2024, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo tako še pred izvedbo te oblike dvopredmetnega magistrskega študija organizira cikel pogovornih večerov s kolegi etnologi in kulturnimi antropologi, ki se srečujejo tudi s številnimi pedagoškimi in andragoškimi oblikami dela.

Prvi pogovorni večer o izkušnjah predstavljanja in učenja o etnološki in kulturni dediščini v osnovnih in srednjih šolah bo 4. aprila 2024 med 16.20 in 18.00 (P3, Zavetiška 5). Na njem bodo svoje izkušnje predstavili Mojca Jerala in Polona Ostanek (Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana), Janja Sivec (Legende), dr. Jasna Fakin Bajec (ZRC SAZU), Sonja Kogej Rus (Slovenski etnografski muzej), Saša Roškar (ZVKD OE Kranj) in mag. Darja Kranjc (Park Škocjanske jame, Slovenija). Pogovor bodo moderirali prof. dr. Rajko Muršič, izr. prof. dr. Mateja Habinc in doc. dr. Urša Valič.

Vabljeni!