Slovenski etnografski muzej

Predavanje o NKD v Bohinjski hiši. Foto: A. Pukl, 2024
Datum objave 
12. april 2024

Predavanje predstavnic Koordinatorja v Bohinjski hiši

V četrtek 11. 4. 2024 je Slovensko etnološko društvo v okviru progama Šola SED v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem in Bohinjsko hišo (Občina Bohinj) organiziralo predavanje: NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA IN NJENO VAROVANJE V SLOVENIJI.

Po uvodnih besedah Petre Alič (Občina Bohinj) in župana Bohinja Joža Sodje sta v želji po širjenju Registra nesnovne kulturne dediščine in spoznavanju različnih zvrsti dediščine predstavnici SEM-a, ki opravlja naloge Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, Anja Jerin in Adela Pukl obiskovalcem in nosilcem predstavili postopke vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine ter evidentiranja nosilcev k enotam, ki so že vpisane na omenjeni seznam.

Predavanje o NKD v Bohinjski hiši. Foto: A. Jerin, 2024Predavanje o NKD v Bohinjski hiši. Foto: P. Alič 2024 (Občina Bohinj)