Slovenski etnografski muzej

100 let Slovenskega etnografskega muzeja

100 let Slovenskega etnografskega muzeja

Direktorica Slovenskega etnografskega muzeja, Natalija Polenec. Foto: Andraž Blaznik.

V letu 2023 obeležujemo jubilejno, 100. leto ustanovitve Slovenskega etnografskega muzeja, najstarejše etnološke ustanove v Sloveniji.

Začetki osrednjega slovenskega etnološkega muzeja so povezani z leta 1821 ustanovljenim Kranjskim deželnim muzejem (današnji Narodni muzej Slovenije), v okviru katerega je bil leta 1921 ustanovljen Etnografski inštitut, leta 1923 pa se je osamosvojil v Kraljevi etnografski muzej, predhodnika današnjega muzeja.

SEM danes hrani zbirke pretežno iz obdobja od 19. stoletja naprej. Gre za zbirke z območja Slovenije, zbirke, povezane s slovenskimi zamejci in z izseljenci ter zunajevropske zbirke. Do danes v muzeju hranimo okoli 40.000 predmetov,  od tega približno 30.00 slovenskih in 10.00 zunajevropskih. Predmeti so v muzej prihajali na različne načine. Nekateri so bili podedovani od Kranjskega deželnega muzeja, druge so zbirali muzejski kustosi.

SEM se kot sodoben muzej odziva tako na razvoj muzeologije kot etnologije. Od ustanovitve se je povečevalo število zaposlenih, ki danes delujejo v različnih kustodiatih in oddelkih (strokovnih, administrativnih in tehničnih), nujnih za delovanje sodobnega muzeja. Od leta 2011 SEM opravlja tudi naloge nacionalnega Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine. Pri opravljanju matičnih nalog se SEM povezuje z etnološkimi in antropološkimi ustanovami, muzeji in drugimi ustanovami s področja kulturne dediščine v Sloveniji in tujini ter z različnimi fakultetami. Svojo mednarodno umeščenost uspešno izkazuje s sodelovanjem v različnih evropskih projektih.

V letošnjem letu smo za vas pripravili zanimiv program razstav in dogodkov. Med drugim muzej načrtuje postavitev nove stalne razstave Človek in čas, izid monografije o muzeju, več lastnih in gostujočih občasnih razstav, s svojo razstavo in zbirkami bo gostoval tudi v tujini.

Razstave SEM nagovarjajo različne obiskovalce, so del šolskega kurikuluma, nastajajo v muzeju, v sodelovanju z drugimi institucijami in muzeji, občasno odpiramo vrata gostujočim razstavam ali gostujemo z našimi pri partnerjih v Sloveniji in mednarodnem prostoru. Vsako leto na ogled postavljamo med 3.500 in 5.000 predmetov in pripravimo na desetine dogodkov povezanih z razstavami.

Praznično leto muzeja poteka pod sloganom SEM 100 let: Praznujmo skupaj!. Osrednji dogodek praznovanja bo v drugi polovici junija, ko bo SEM na ploščadi pred muzejem in v muzeju pripravil kulturni program za najširšo javnost, s koncertom, pestrim programom ter dnevom odprtih vrat s prostim vstopom.

SEM je živ in odprt muzej. Vabimo vas, da nas obiskujete – letos, ko praznujemo pod sloganom SEM 100 let: Praznujmo skupaj!, pa tudi v prihodnje. Veselimo se srečanj z vami!

Natalija Polenec, direktorica SEM

SEM 100 let: Praznujmo skupaj!

SEM 100 let: Praznujmo skupaj!

SEM 100 let, promocijski video

SEM 100 let, promocijski video

2022, 3' 40''
Promocijski video SEM 100 let je nastal za obeležitev 100-letnice Slovenskega etnografskega muzeja.

SEM 100 let, promocijski video
2022, 3' 40''

Promocijski video SEM 100 let je nastal za obeležitev 100-letnice Slovenskega etnografskega muzeja.
Producent: Slovenski etnografski muzej, zanj Natalija Polenec, direktorica
Scenarij: mag. Maja Kostric Grubišić, mag in  mag. Irena Plešivčnik, SEM v sodelovanju z Jernej Žmitek in Maja Zupanc, INVIDA
Produkcija, postprodukcija: INVIDA, Internet video agencija d.o.o.
Režiser: Jernej Žmitek in Maja Zupanc
Direktor fotografije: Rožle Bregar, Vizualist
2. kamera in snemalec zvoka: Tadej Gorzeti, Vizualist
Ilustracije: Maruša Štibelj
Animacija: Anja Rupar, Jernej Žmitek, Aleš Berčič
Posnetki z dronom: Janez Kotar
Narator: Joseph Nzobandora – Jose
Strokovni sodelavci SEM: mag. Maja Kostric Grubišić, mag. Irena Plešivčnik, Natalija Polenec, dr. Bojana Rogelj Škafar, Maja Kocjan, Barbara Sosič, Sonja Kogej Rus, mag. Anja Jerin, mag. Gregor Ilaš, Miha Špiček, Gregor Kos.
Fotografsko gradivo in viri: Dokumentacija SEM

Publikacija Slovenski etnografski muzej: Prvih sto (1923-2023)

Publikacija Slovenski etnografski muzej: Prvih sto (1923-2023)

Publikacija je ena od osrednjih sestavin obeleževanja 100-letnice ustanovitve muzeja. Praznična je tako po vsebini, obsegu kot tudi po zunanjosti. Pri njenem nastajanju je sodelovalo 28 piscev: kustosi in restavratorji SEM, kolegice in kolegi etnologi ter druge strokovnjakinje in strokovnjaki, ki so bili ali so še tako ali drugače povezani z delovanjem muzeja. Pripravili so prispevke, s katerimi iz osebne perspektive, pa vendar strokovno, osvetljujejo vloge in delo muzeja v preteklosti in danes. S svojimi spomini in razmišljanji so ustvarili mnogotero podobo SEM, ki se je na temeljih razvoja etnologije in muzeologije ter z odzivanji na družbeno-kulturna dogajanja razvil v sodoben muzej etnološke dediščine.

Priložnostna znamka ob 100-letnici SEM

Izšla je priložnostna znamka ob 100-letnici SEM

26. maja 2023 je v seriji Obletnice pri Pošti Slovenija izšla priložnostna poštna znamka Slovenski etnografski muzej, 100. obletnica ustanovitve. Spričo dejstva, da v muzeju zbiramo, hranimo in interpretiramo slovensko in zunajevropsko dediščino, je ta žlahtna dvojnost izražena tudi z motivom jubilejne znamke: na njej sta naličje ta terjastega iz leta 1949 in obredna maska iz zahodne Afrike iz sredine 20. stoletja. Znamko je oblikoval Marko Prah.

Trideset izbranih predmetov iz zbirk SEM

Kolaž predmetov

V prazničnem letu bomo na spletni strani in družbenih omrežjih predstavljali izbranih 30 muzejskih predmetov, ki prikazujejo bogastvo in raznolikost zbirk Slovenskega etnografskega muzeja.

Trideset predmetov