Subscribe to RSS - Zbirke fotografij

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Zbirke fotografij

V Slovenskem etnografskem muzeju smo v svoji zgodovini pridobili in še pridobivamo številne zbirke fotografij.

Pri uporabi vsebin, objavljenih na spletni strani SEM, morajo uporabniki upoštevati določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah. Za dodatne informacije in pogoje uporabe se obrnite na miha.spicek@etno-muzej.si.

Terenske fotografije
Najpomembnejši sklop dokumentacijskega fonda predstavljajo rezultati t. i. Orlovih terenskih ekip, za katere je po...
Zbiranje poročnih fotografij Slovencev iz Minnesote / Projekt Združenja Slovencev v Ameriki / Slovenian Union of...
Promenada
Karol Holynski se je rodil leta 1896 na Dunaju, kjer je končal štiri razrede meščanske šole. Potem se je z družino...
Album obsega fotografije individualnih terenskih raziskav kustosov Slovenskega etnografskega muzeja od leta 1946 do...
Joža Kozak se je rodil 27. februarja 1895 na sv. Petra cesti (današnja Trubarjeva ulica). Njegov oče je bil mesar in...
Zbirka Vekoslava Kramariča spada med pomembnejše fotografske zbirke v dokumentaciji SEM. Danes obsega več kot 4000...
Rado Kregar je bil arhitekt, scenograf in publicist. Po končani realki je v letih 1913 do 1919 študiral stavbarstvo na...
Matija Murko, slovenski literarni zgodovinar, etnolog, slavist in urednik, je bil rojen 10. februarja 1861 v Drstelji...
Peter Naglič se je rodil leta 1883 v Šmarci pri Kamniku v družini, ki se je že dve generaciji ukvarjala s ščetarsko...
Slikar, grafik in fotograf Veno Pilon (1896 – 1970) se je rodil v Ajdovščini. Bil je sin peka, po rodu Furlana. Srednjo...
Slavko Smolej (1909–1961) Božično-novoletne in velikonočne šege in navade Ta odličen jeseniški amaterski fotograf, ki...
Ljubljanica
V letu 2013 smo v Dokumentaciji Slovenskega etnografskega muzeja v dar dobili zbirko steklenih in poliestrskih črno-...
Jernej Šušteršič je eden manj znanih etnologov povojne generacije, ki je bil v stroki profesionalno dejaven le nekaj...
Zbirko »Tiskovni urad« tvori 356 fotografij, kupljenih v letih 1946 – 1948 od foto oddelka Tiskovnega urada predsedstva...
Zbirka Togo Album na zanimiv način beleži življenje dveh Slovencev, Antona Codellija in njegovega sodelavca Lea...
Fran Vesel (1884 – 1944), fotograf iz začetka 20. stoletja, ki je svoje delo posvetil ustvarjanju podob domačega okolja...
Zbirka starih fotografij obsega izbor 843 fotografij, ki jih hrani dokumentacija Slovenskega etnografskega muzeja. Gre...
Marko Račič se je rodil 25. aprila 1920 v Adlešičih. Sprva se je izšolal za učitelja na ljubljanskem učiteljišču, nato...