Slovenski etnografski muzej

From 
22. July 2008
TO 
5. September 2008

Dosežki slovenske etnologije in antropologije

22. avgust - 5. september 2008

Razstavo bodo v okviru prireditev ob 10. konferenci EASA pripravili študentje pri vajah iz etnološke muzeologije.

Študentje bodo na njej predstavili svoje poglede na nekatere predhodnike slovenske etnološke in antropološke misli do konca 19. stoletja in na najpomembnejše dosežke slovenske etnologije in antropologije v 20. stoletju. Poudarek bo predvsem na tistih osebnostih in njihovih dosežkih, ki so s svojo znanstveno odličnostjo dosegali evropske in svetovne okvire oz. tistih, ki s svojimi etnološko/antropološkimi spoznanji in prizadevanji nagovarjajo tudi današnje in prihodnje generacije etnologov in antropologov. Vsekakor bo to prva muzejska razstava posvečena razvoju in dosežkom slovenske etnologije in antropologije doslej. Pomemben del razstave bodo predstavljali tudi citati iz najpomembnejąih del posameznih avtorjev, ki bodo ustrezno vizualno obdelani predstavljali neke vrste "glasove", ki iz preteklosti govorijo v sedanjost in prihodnost vede.