Slovenski etnografski muzej

Datum objave 
11. November 2013

Dr. Daša Koprivec - Murko Award (Slovene Ethnological Society)

For scientific monography Dediščina aleksandrink in spomini njihovih potomcev