Subscribe to RSS - Kustodiat za bivalno kulturo

Slovenski etnografski muzej

Kustos 

Kustodiat za bivalno kulturo

Delovno področje kustodiata je bivalna kultura Slovencev na celotnem slovenskem etničnem ozemlju. V ta namen raziskuje, zbira, dokumentira in razstavlja predmete, pisne in slikovne dokumente, ki se nanašajo na stavbarstvo in notranjo opremo.

Zbirka obsega več tisoč predmetov iz različnih obdobij, družbenih in socialnih okolij.

Opis v slovenskem znakovnem jeziku