Subscribe to RSS - etnologija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: etnologija

Članek prinaša podatke o stanju muzejev na avstrijskem Koroškem.

149-162

Edinstvena zbirka Rudolfa Krissa (1903-1973) o ljudskem verovanju Evrope je bila nanovo postavlje

125-147

Prispevek je povzetek rezultatov inventarizacije čevljarskega orodja iz zbirk Tržiškega muzeja s

063-084

Članek podaja avtorjevo videnje razlike med tehniško in etnološko dediščino, navaja tiste slovens

085-104

Z ničemer ne moremo jasno dokazovati pračlovekove nematerialne oziroma duhovne kulture.