Subscribe to RSS - Jože Eržen

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Jože Eržen

The nail-makers of Kropa used to catch birds to keep them in their homes.

361-369