Subscribe to RSS - Rašica, Velike Lašče

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Rašica, Velike Lašče

Teren 17, 1. 8. – 29. 8. 1960

Terenska ekipa je raziskovala način življenja v vaseh v okolici Rašice in Velikih Lašč. V njej je 7 sodelavcev zbralo 13 zvezkov z zapiski, 340 fotografskih posnetkov, 191 risb in zbiralo predmete za svoje zbirke.

1.1.1960
"Lejsa" za sušenje sadja. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Hlebče 2...
1.1.1960
Zibka. Lastnik Jože Mramor - pri Lavrenčku, Male Lašče 19
1.1.1960
Jarm. Lastnik pri Ribči, Bavdek 2.
1.1.1960
"Matič?nca" za čebele. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1...
1.1.1960
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Rudolf Oven, Pečki št. 6. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
"Rom za pild" (okvir za sliko), vložki iz slame. Lastnik Franc Modic, Male Lašče 17...
1.1.1960
"Ogrinjauka" (velika ruta). Lastnica Alojzija Praznik, stara 86 let. Velika Slevica 11...
1.1.1960
Stražiščarjeva hiša: 4 fasade, 2 tlorisa, 1 prerez. Lastnik Franc Purkat, Uzmani 5.
1.1.1960
Četež z Malega Osolnika. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.1.1960
Hiša in "štala" (hlev). Lastnik Ivan Zadnik, Male Lašče 33. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Marija z Jezusom - oblečena. Lastnica Angelca Stritar, Rašica št. 24. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
"Valič?k" valjar (za burkle). Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jokopovih, Medvedjek 3...
1.1.1960
Trlica. Lastnik Maks Pečnik, Rašica 18.
1.1.1960
"Brdalu" za oprte delat. Lastnica Terezija Šteblaj, Veliki Osolnik št. 18. Teren 17 -...
1.1.1960
Vhodna vrata iz lea 1872. Lastnica Julija Ponikvar - pri Jarucju, Veliki Osolnik 25.
1.1.1960
"Štor" - panj iz hrastovega lesa, po poreklu iz Dobrega polja. Lastnik Ivan Pečnik,...
1.1.1960
Krstno pregrinjalo. Lastnica Frančiška Centa, Mala Slevica 14. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Pletenica za razno (star predmet); zdaj kure jajca nesejo v njej. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Ajdovčeva hiša: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnik Anton Turk, Rašica 27.
1.1.1960
"Natezau?nk" (natezalo). Lastnik Jože Rupar - pri Martini, Mački 5...
1.1.1960
"Pina" (pinja) za "putr" delat. Lastnik Janez Šajn - pri Brlogarju, Male Lašče...
1.1.1960
Koš za listje ali "letveni koš". Lastnik Janez Šajn - pri Brlogarju, Male Lašče 26. Teren...
1.1.1960
Hlebčev toplar (dvojni kozolec), Hlebče. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Grablje. Lastnik Ivan Zadnik - pri Zadneki, Male Lašče 26.
Vogal hiše ob vhodu v vežo (slikano iz veže). Opuščena stara lesena hiša, lastnik Matija Škulj -...
1.1.1960
"Drabutouno" ovija za trto - "plitonko" za jarm. Pri Ribči, Bavdek 2. Teren 17...
1.1.1960
Vprega brez jarma. Bavdek 2.
1.1.1960
Vprega (jarm), rekonstrukcija; pogled od spredaj. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdki 2.
1.1.1960
Trubarjev spomenik v Rašici, v ozadju Ajdovčeva hiša. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Prlesnikova vrhkletna kašča. Lastnik Anton Perhaj, Male Lašče. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Ajdovčeva hiša. Lastnik Anton Turk, Rašici št. 27. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Brlečeva hiša: 4 fasade, 1 tloris. Lastnica Franca Puh, Mali Osolnik 13.
1.1.1960
Prt pri parah spredaj na mizici. Lastnica Ivana Peterlin, Velika Slevica 13. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Fulovžek" (kletka). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1...
1.1.1960
Štefinova mati v stari "kočamajki". Veliki Osolnik 16. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
"?nčke" (nečke) za kruh mesit. Lastnica Ivana Kraljič - pri Kraljiči, Grm 2...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) na Griču, Kaplanovo (drug poleg drugega). Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Mlin - mlinska kolesa. Lastnik France Gorjup, Kaplanovo 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Toplar z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
Stara lesena hiša pri Venčki (po starem pri Somraki), Logarji 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
"Vsou?nk" (oselnik). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo 1...
1.1.1960
Vprega (narobe obrnjen jarm), rekonstrukcija; pogled od spodaj od spredaj. Lastnik Peter Gradišar...
1.1.1960
Kraljičev toplar: 3 fasade, 2 prereza, 1 tloris. Lastnica Marija Kraljič, Grm 2.
1.1.1960
"Kazuc samc", "p?s?k" (enojni kozolec), Mali Osolnik. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Kašča z letnico 1826, spodaj "keudr" (klet). Lastnik Jože Perhaj - pri Žužku, Prazniki 4...
1.1.1960
Koš za listje (nima letev, ampak palice), Lastnik pri Lesniku, Male Lašče 14. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Čebelnak". Lastnik Janez Cimperman, Rob št. 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Janez Nepomuk. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Gradišče 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Šmirovska lončena kapa. Lastnik Anton Klančar, Veliki Osolnik 16. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
"Vogática" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1960
Penečev toplar (dvojni kozolec). Lastnik Alojz Klaus, Mali Osolnik. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Franc Strle, rojen leta 1868. Mački 6. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Vodo vozijo z govejo živino, vpreženo v jarmu. Janez Škulj, Kaplanovo 5 (na griči). Teren 17 -...
1.1.1960
"Modu" (model) za kambe. Lastnik Jože Jaklič - pri Zadn?h, Podkraj 1...
1.1.1960
Žličnik. Lastnik Zakrajšek - pri Jerini, Uzmani 8.
1.1.1960
"?rziuni" (rezilni) stol. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolajnmu", Uzmani 5...
1.1.1960
"Samojsterna" - "sprutenca" (past) za polhe lovit. Lastnik Jože Rupar - pri...
Kambrova stara in prizidana nova hiša. Lastnik Jože Mihelčič, Zabukovje 13 (Škocjan). Teren 17 -...
1.1.1960
Korožčeva skrinja: 2 stranici. Lastnica Marija Korošec, Medvedjek 4.
1.1.1960
Zibka za novorojenčka. Lastnica Frančiška Prijatelj, Velika Slevica 14. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
"Čebelnak". Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
"Kula", dvokolesni voziček za razno pripeljat. Lastnik pri Ruparju, Veliki Osolnik 2...
1.1.1960
Oves žanjejo. Pri Čiči, Velika Slevica 7. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Deteljo kosijo. Jože Ahačevčič - pri Fižolki, Dvorska vas 21. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
"Jarmič?k". Lastnik pri Ribči, Bavdek 2...
1.1.1960
Ura z "muho" ("capfl"). Lastnik Jože Jaklič - pri ta Zadnjih, Podkraj 1. Teren...
1.1.1960
Voz - ima "šaragle" za žito in mrvo. Lastnik Jože Jaklič - pri ta Zadnjih, Podkraj 1...
1.1.1960
Pod, levo toplar (dvojni kozolec), spredaj sušijo snope pred mlatvijo. Lastnik Ivan Zadnik, Male...
1.1.1960
Kolovrat. Lastnica Marija Grebenc, Rašica št. 15. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Hiša. Lastnik Alojz Grebenc, Pušče 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Sadna sušilnica, spada k zadrugi Rob, vas Pečki. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Sušilnica za sadje, predelana iz stare teriune jame. Lastnik Jože Jamnik, Brankovo 4. Teren 17 -...
1.1.1960
"Šatrga za frišnu prpelat" (ročni voz za seno); dolžina 2,43m, širina 1,10m. Lastnik pri...
1.1.1960
"Drvu", poznejši polleseni plug. Lastnik Jože Jaklič - pri ta Zadnjih, Podkraj 1. Teren...
1.1.1960
Prtiček za stolico pri bolniku, kadar pride duhovnik. Narejen je iz "aptaha" (peče)...
1.1.1960
"Jarmič?k" (kravji jarm). Lastnik Janez Perfraj - pri Dolejnih, Male Lašče 13...
1.1.1960
Vhodna vrata. Lastnica Ivana Kraljič - pri Kraljiči, Grm 2.
1.1.1960
Barvan strop v kašči (letnica 1826). Lastnik Jože Perhaj - pri Žužku, Prazniki 4.
1.1.1960
Pogled na Turjak in vas Praznike (z Malega Osolnika). Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Gajbe nakladajo v vagone na železniški postaji v Velikih Laščah. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Brščakov toplar (dvojni kozolec). Lastnik Jože Turk, Velika Slevica. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Dera za sušenje prosa in koruze (izpod poda). Lastnik Jože Jamnik, Brankovo 4. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Strašilo pod vasjo Sloka Gora. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Stara zidana hiša pri Mačku. Lastnik Jože Klančar, Hrustovo 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Brisača, ko pride duhovnik k bolniku. Lastnica Marija Klančar - pri Štefinu, Veliki Osolnik št. 16...
1.1.1960
Greben za česanje prediva. Lastnica Terezija Šteblaj, Veliki Osolnik št. 18. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Stara hiša. Lastnica Marija Zakrajšek - pri Jerini, Uzmani 8. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Škatla za polhe lovit. Lastnik Anton Štrukelj, Rašica 19.
Opuščena stara lesena hiša. Lastnik Matija Škulj - pri Ujcovih, Krkovo 3. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Brdu" za oprte delat. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo št.1. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Kajža: 4 fasade, 1 tloris. Lastnik Alojz Jančar, Podhojni hrib 8.
1.1.1960
Ajdovčeva hiša. Lastnik Anton Turk, Rašici št. 27. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Hantetova hiša (spredaj). Lastnica Ivana Snoj, Veliki Ločnik 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Marjan'na hiša (zapuščena): 4 fasade, 1 tloris. Lastnica Helena Praznik, Opalkovo...
1.1.1960
Žlica za ogrebat. Lastnica Marija Pucihar - pri Kovaču, Male Lašče 1.
1.1.1960
"Pralca" za pletje. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Mrliški prt - "šlinganje". Lastnica Marija Grebenc, Rašica št. 15. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Pod: 2 fasadi, 1 tloris, 1 detajl. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2.
1.1.1960
Podajanje in zdevanje snopov ovsa v "kazuc" (kozolec). Lastnik Janez Cimperman, Rob 3...
1.1.1960
Praznična obleka, narejena leta 1905. Lastnica Alojzija Praznik, Velika Slevica 12. Teren 17 -...
1.1.1960
Zadnikova kašča: 3 fasade, 1 tloris. Lastnik Ivan Zadnik, Male Lašče 33.
1.1.1960
Sveder za izdelovanje grabelj. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1.
1.1.1960
Motovilo. Lastnik pri Martini, Mački 5.
1.1.1960
Omara v zidu v veži. Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jakopovih, Medvedjek 3.
1.1.1960
Levo novejši toplar (dvojni kozolec) in desno starejši. Lastnik Stane Peterlin - pri Peterlinu,...
1.1.1960
Zogarjeva hiša: 3 fasade, 2 tlorisa. Lastnik Andrej Marolt, Mala Slevica 5.
1.1.1960
Lemež starega lesenega pluga. Lastnik pri Čiči, Velika Slevica 7.
1.1.1960
Štirioglata brana z zgornje plati. Lastnik Franc Purkat - "pr ta dolajnmo", Uzmani 5...
1.1.1960
Obešalnik stare sorte. Lastnik pri Ribči, Bavdek 2.
1.1.1960
Znamenje ob poti, Junčje pri Mali Slevici. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Iz Jakičevega vozijo "gajbe" za sadje na železniško postajo Velike Lašče. Teren 17 -...
1.1.1960
Jarm. Gradiček 7.
1.1.1960
Prazniki, zadaj Turjak. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.1.1960
Peč v štiblcu. Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jakopov?h, Medvedjek 3.
1.1.1960
V Mačkih na "štarc vozijo krcl" (deblo oz. hlod), dve prvi premi, zadnja za regiranje. V...
1.1.1960
Kolovrat (novejši). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo št.1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
Terezija Otoničar s košaro za sadje ali krompir. Pri Jaklovci, Dolnje Kališče 2. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Zgornje polje glavnih - vežnih vrat. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdek 2.
1.1.1960
Gajbe nakladajo v vagone na železniški postaji v Velikih Laščah. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Kašča. Lastnik pri Zadneki, Male Lašče 33. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
"Čeleišnik" (čelešnik - palica za sušenje pri kmečki peči). Lastnik pri Mohorju, Javorje...
1.1.1960
"Klepaje" (babca, kladu, podstauk, p?ncl). Lastnik Janez Šajn - pri Brlogarju, Male Lašče...
1.1.1960
"Fouč" (po strem "vejn?k") - vejnik. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdki...
1.1.1960
Žličnik. Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jakopovih, Medvedjek 3.
1.1.1960
Kapelica, zidana leta 1892. Sezidal Jože Podlogar, Prazniki 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Jančarjeva hiša: 3 fasade. Lastnik Jožefa Jančar, Podhojni hrib 3.
1.1.1960
Avba. Lastnica Ana Modic, Marolče 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Križevatno kolo ali "krževač?". Sestavni deli: "pestu", "špice", krog...
1.1.1960
Pšenično slamo nakladajo na voz s "šaragami" (pri mlatvi z mašino). Lastnik pri Ruparji,...
1.1.1960
"Drabutouno" ovija za trto - "plitonko" za jarm. Pri Ribči, Bavdek 2. Teren 17...
1.1.1960
"?nčke" (nečke). Lastnik Franc Modic - pri Modic, Male Lašče 17...
1.1.1960
Jarm brez kamb. Lastnik Jože Rupar - pri Martini, Mački 5.
1.1.1960
Javorje z Malega Osolnika. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.1.1960
Pogled na farno cerkev v Robu in razne zaselke nad njim (Stretje, Pečki, Mački). Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Strnišče in plevel pleje s "pralco" na njivi, kjer raste korenje. Pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Janez Žužek, Jakičevo št.1. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Krstno pregrinjalo. Lastnica Marija Grebenc, Rašica št. 15. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Pod in "kozuc" (kozolec). Snope sušijo na soncu (pred mlatvijo). Hlebče. Teren 17 -...
1.1.1960
"Kula/kulca, kačica" (voz). Lastnik Franc Purkat - "pr ta dolajnmo", Uzmani 5...
1.1.1960
Stopa. Lastnik Franc Purkat - "pr ta dolajnmo", Uzmani 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
Kašča pri Žužku, Prazniki 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Pod z letnico 1828 in dve kašči s konca, Gradež 8. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Stranišče. Lastnik Stane Peterlin, Dolščaki 12. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Hiša s trto, Javorje. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega dela...
1.1.1960
"Kopače" - vile za gnoj. Lastnik Ivan Zadnik - pri Zadneki, Male Lašče 33...
1.1.1960
Popravljen toplar (dvojni kozolec). Po starem prvotnem toplarju je izdelana maketa, ki je...
1.1.1960
"Šatrga" (dvokolesni voziček) za prašičem ali kravam "frišnega" pripeljat...
1.1.1960
Janez Intihar, 85-leten, z grabljami, ki jih sam izdeluje. Pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 -...
1.1.1960
"Penič?k za klinčke" (zobotrebce). Lastnik pri Matjaki, Bavdki 3...
1.1.1960
"Cah?n" za izdelovanje grabelj. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Koš za rezance in mrvo. Lastnik pri Lesniku, Male Lašče 14. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Bajta predelana iz kašče. Lastnica Marija Zadnik, Dolščaki 8 (Kurja vas). Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Jarm. Lastnik Jože Zakrajšek - pri Hišč?n?h, Srnjak 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Detajl mrliškega prta (čipke). Lastnica Marija Klančar - pri Štefinu, Veliki Osolnik št. 16. Teren...
1.1.1960
Omarica v zidu v zapuščeni Stražiščarjevi hiši. Uzmani.
1.1.1960
Dve "štirni" (vodnjaka) v Malih Laščah. Lastnik Janez Levstik, Male Lašče 20. Teren 17 -...
1.1.1960
"Toučna", po starem "Zidanška" hiša (prva zidana hiša), Male Lašče. Teren 17 -...
1.1.1960
"Mreiža" (mreža) za ptiče lovit s spodnje strani. Lastnik Janez Žužek, Jakičevo št.1...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
1.1.1960
"Krogeln" (palerina brez rokavov). Lastnica Alojzija Praznik, stara 86 let. Velika...
1.1.1960
Koš za listje ali "letveni koš". Lastnik Janez Šajn - pri Brlogarju, Male Lašče 26. Teren...
1.1.1960
Pšenično slamo nakladajo na voz s "šaragami" (pri mlatvi z mašino). Lastnik pri Ruparji,...
1.1.1960
"Antle". Lastnica Ivana Šporar - pri Zetovih, Rašica št. 10. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Ključ za seno. Lastnik Ivan Zadnik - pri Zadneki, Male Lašče 33.
1.1.1960
"Pralca". Lastnik pri Martini, Mački 5...
1.1.1960
"Šatrga" (dvokolesni voziček) za prašičem ali kravam "frišnega" pripeljat...
1.1.1960
Kristus, Marija in Janez. Lastnica Marija Grebenc, Rašica št.15. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) v Kneju. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Marija Zabukovec in sin Andrejko. Uzmani 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto...
1.1.1960
Vprega goveje živine v jarm; na sredi oje, "pregl" (pregelj - klin za pritrjevanje jarma...
1.1.1960
Stara hiša (okna na levi predelana). Lastnica Marija Zakrajšek - pri Jerini, Uzmani 8. Teren 17 -...
1.1.1960
"Kara, tudi "šatrga" (pleten dvokolesni voziček). Lastnik Jože Jaklič - pri "ta...
1.1.1960
Galetova hiša: 4 fasade, 1 tloris, 1 detajl. Lastnica Ivana Gale, Turjak 32.
1.1.1960
Hantetova hiša (zadaj). Lastnica Ivana Snoj, Veliki Ločnik 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Mera za "klinčke" (zobotrebce). Lastnik pri Matjaki, Bavdki 3...
1.1.1960
Zadnikov pod: 2 fasadi, 1 tloris, 2 detajla. Lastnik Ivan Zadnik, Male Lašče 33.
Kambrov toplar (dvojni kozolec). Lastnik Jože Mihelčič, Zabukovje št. 13 (Škocjan). Teren 17 -...
1.1.1960
Štefinova mati v stari "kočamajki" (tu od zadaj). Veliki Osolnik 16. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Gonjač za bika držat. Lastnik pri Andrejci, Mački 3.
1.1.1960
Sklednik. Lastnica Helena Praznik - pri Marjaninih, Opalkovo.
1.1.1960
"Čebelnak" s strani. Lastnik Andrej Dobravec, Mali Osolnik št.1. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Na potok (pr' potok?) med Veliko in Malo Slevco prihajajo po vodo za živino. Lastnik Janez...
1.1.1960
Ajdovčeva družina pred hišo. Rašica. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Jakopov toplar (dvojni kozolec) in "štirna" (vodnjak). Lastnik Jože Žnidaršič, Medvedjek...
1.1.1960
Skrinja. Lastnik Anton Turk - pri Ajdovcu, Rašica 27.
1.1.1960
Kapa od šmirovskega lonca. Pri Štefini, Veliki Osolnik 16. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Zadnekova hiša s "štalo" (hlevom) in gnojiščem, Male Lašče 33. Teren 17 - Okolica Velikih...
1.1.1960
Torba za vola. Lastnik pri Mohorji, Javorje 1.
1.1.1960
"Nošč?k za klinčke" (nožič za zobotrebce). Lastnik pri Matjaki, Bavdki 3...
1.1.1960
Kraljičeva hiša z letnico 1825 nad vrati. Grm 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
"Lejsa" za sušenje sadja. Lastnik Alojzij Zakrajšek, Hlebče 2...
"Urkasl" (omarica za uro), izdelal Škulj Jože pred drugo vojno. Lastnik pri Kovaču, Kot...
1.1.1960
Marija Jaklič s koškom. Pri ta Zadnjih, Podkraj 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Novejši "muštr" za obešalnike . Lastnik pri Ribči, Bavdki 2...
1.1.1960
Marija (lesen kip, kupljen v Dobrepolju) v kapelici, zidani 1892. Sezidal Jože Podlogar, Prazniki 2...
1.1.1960
Dve bajti pod eno streho. Lastnika Marolt in Antonija Purkat, Dolščaki št. 3 in 4 (Kurja vas)...
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec) z letnico 1894. Lastnik Alojz Klančar - pri Poulic, Javorje 2. Teren 17 -...
Vogal opuščene stare lesene hiše (na steni model za kambe). Lastnik Matija Škulj - pri Ujcovih,...
1.1.1960
Oves žanjejo. Pri Čiči, Velika Slevica 7. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
"Kaš?k" (koš) za sadje. Lastnik pri Mohorju, Javorje 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč...
1.1.1960
"Ritoža" (pletena košara). Hočevje 5...
1.1.1960
"?nčke" (nečke). Lastnik Franc Modic - pri Modic, Male Lašče 17...
1.1.1960
"Čebeunak" (čebelnjak). Lastnik Jože Zakrajšek, Strletje št. 10. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Ob periu?nk touče" (pere ob potoku). Pri Lovrinčku, Male Lašče 21. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
"Kazuc samc" (enojni kozolec), Veliki Osolnik. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Freska na Grebenčevi hiši. Lastnik Alojz Grebenc, Pušče 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Pogled na Rob z Velikega Osolnika. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Ognjišče v hiši - "pri Marjann?h", Opalkovo. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
"Drabutouno" ovija za trto - "plitonko" za jarm. Pri Ribči, Bavdek 2. Teren 17...
1.1.1960
Koso kleplje. Pri Čampovih, Velika Slevica 10. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
"Ljau?nca" (pletena košara) za žito sjat. Lastnik Janez Šajn - pri Brlogarju, Male Lašče...
1.1.1960
Del dere, Medvedjek 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.1.1960
V Mačkih na "štarc vozijo krcl" (deblo oz. hlod), dve prvi premi, zadnja za regiranje. V...
1.1.1960
Ostanek terilne jame na Javorju. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času...
1.1.1960
Gorazd Makarovič riše križevatno kolo. Pri Martini, Mački. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Miza z letnico 1842. Lastnik Alojz Centa, Turjak 27.
1.1.1960
Zibka. Lastnik Anton Turk - pri Ajdovcu, Rašica 27.
1.1.1960
Vodo vozijo z govejo živino, vpreženo v jarmu (namesto jarmovke je ketna). Janez Škulj, Kaplanovo 5...
1.1.1960
Rob iz Velikega Osolnika. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega...
1.1.1960
Voz s "šaragami". Pri Matički, Kaplanovo 2. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Praznična obleka, narejena leta 1905. Lastnica Alojzija Praznik, Velika Slevica 12. Teren 17 -...
1.1.1960
"Znamne" (znamenje) s Kristusom, napravil neki kmet pred 1. sv. vojno. Škamevc pri...
1.1.1960
Ognjišče. Lastnica Angela Klančar - pri Štefini, Veliki Osolnik.
1.1.1960
Toplar (dvojni kozolec). Lastnik Ivan Zabukovec, Jakičevo 3. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Stopa iz pesta pri križevatnem kolesu za delanje kaše. Lastnik Peter Gradišar - pri Ribči, Bavdek 2.
Opuščena stara lesena hiša. Lastnik Matija Škulj - pri Ujcovih, Krkovo 3. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Razpelo (po ljudskem izročilu napravil rezbar iz Zagorice pri Dobrem polju). Lastnik pri Mohorju,...
1.1.1960
Hiša v Malih Laščah. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v času terenskega dela...
1.1.1960
"Runca" za kopanje zemlje. Lastnik Ivan Zadnik - pri Zadneki, Male Lašče 33...
1.1.1960
Vhodna vrata. Lastnik Jože Žnidaršič - pri Jakopovih, Medvedjek 3.
1.1.1960
Japlova kajža (dvocelična), Sloka Gora 6. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Koritce za pitanje čebel. Lastnik Aljozij Zakrajšek, Gradišče 3.
1.1.1960
Škulj Janez (rojen 1874) ima v rokah lovsko palico, ki se lahko preuredi v sedež (sinov izdelek)...
1.1.1960
"Skubla" za izdelovanje škafov. Lastnik Franc Purkat - pri "ta Dolenjmu",...
1.1.1960
"B?t za kepe toučt na njivi". Lastnik pri Mohorju, Javorje 1...
1.1.1960
Voz z "lojtrcami" in "šaragami". Lastnik Janez Cimperman, Rob 3. Teren 17 -...
1.1.1960
"Štirna" (vodnjak) z vago. Lastnik Matija Pajk - pri Štaki, Hočevje 5...
1.1.1960
"Žbeunik" (čebelnjak). Lastnik Franc Gorjup - pri Malni, Kaplanovo 3 (Grič). Teren 17 -...
1.1.1960
"Kula/kulca, kačica" (voz). Lastnik Franc Purkat - "pr ta dolajnmo", Uzmani 5...
1.1.1960
Čebelnjak. Lastnik Ivan Pečnik, Rašica 29. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem. Posneto v...
1.1.1960
Vrata (detajl) v opuščeni hiši pri Šumlovcu, Gradišče 5. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Mrliški prt. Lastnica Ivana Šporar, Rašica št. 10. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na Dolenjskem...
1.1.1960
Vprega brez jarma. Bavdek 2.
1.1.1960
Peč z mudlami. Lastnik Anton Turk - pri Ajdovcu, Rašica 27.
1.1.1960
Vhodna vrata. Lastnik Jože Pogačnik - pri Kovaču, Ponikve 4.
1.1.1960
Vrata v kaščo (znotraj). Lastnik Jože Perhaj - pri Žužku, Prazniki 4.
1.1.1960
Stara zidana hiša pri Mačku. Lastnik Jože Klančar, Hrustovo 4. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
1.1.1960
Vrata v kaščo (letnica 1826). Lastnik Jože Perhaj - pir Žužku, Prazniki 4.
1.1.1960
Stara lesena "štala" (hlev). Lastnica Matija Zakrajšek, Opalkovo 3. Teren 17 - Okolica...
1.1.1960
Jarm. Lastnik Matija Pajk - pri Štaki, Hočevje 5.