Slovenski etnografski muzej

Orala / 17 630:LJU;0007793

ralo
Zbirka 
Orala
630:LJU;0007793
Klasifikacija 
Plug
Lokacija 
Srednji Vrh
Geolokacija 
46.4903N 13.8368E

SOMERNO ORALO / četverokotno ralo na oje, aráuo / Srednji vrh / les, železo / gredljasto oje, d – 315 cm; ročica, v – 86 cm; kozolec, v – 50 cm; plaz, d – 66 cm; deske, d – 61 cm; someren lemež, d – 35 cm, š – 25 cm; črtalo, d – 45 cm / inv. št. 7793.

Oralo je bilo leta 1955 kupljeno od Janeza Mertelja, po domače »Smolejevega očeta«, Srednji vrh 8 (nad Martuljkom).
Inventarizacija Fanči Šarf, leta 1957:
»Ralo 'arauo' na oje. Sestavni deli: spodnji del, ki se plazi po zemlji, je 'puaza' ali 'puas' – dolg 66 cm. V plaz je vsajena ročica, 'račica' – 86 cm visoka, ki ima zgoraj klin ali 'múc?l' (držaj). Na ročici je v višini 27 cm reža, v katero je gibljivo vsajen in s tanjšim ploskim cvekom (moznikom) pritrjen 3,15 m dolg drog 'uóje' (gredljasto oje). Oje ima na sprednjem koncu luknjo (odprtino) za železen klin (pregelj), ki je potreben pri vpregi. Kozolec 'kl?n' – 50 cm visok – je spodaj vsajen v plaz, zgoraj pa v oje. 17 cm pred kozolcem je pritrjeno v oje 45 cm dolgo črtalo 'črtáu'. Na plazu je nasajeno simetrično orno železo 'lemeš' – d. 35 cm, š. 25 cm. Deske, 'dile' ali 'uopate' so pritrjene na kozolec, dolge 61 cm, široke 13 cm, zadaj pa med seboj povezane z 'vezavo' pritrjeno na spodnji del kozolca. Les: smrekov, ostali deli bukovi. Stanje dobro. – Ralo je narejeno za muzej po spominu. Naredil ga je Smolejev oče iz Srednjega vrha nad Martuljkom.« (Oralo je podrobno opisano in narisano v Orel 1955: 59–62.)