Subscribe to RSS - Žužemberk
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku. Od...
1.8.1957
Žužemberk - Zafara. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
B?t za drva razbijat s pomočjo sekire ali zagojzde, Žužemberk 151.
1.8.1957
Aptah, pri hiši Žužemberk 143 (Julijana Koščiček). Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Nekdanja klobučarska delavnica, 2 tlorisa, Legan Marija, pri Peteršilku, Žužemberk 128.
28.8.1957
Del veže, Žužemberk 125, pri Tutlovk.
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Prtljaga članov ekipe v "šatrgi" pred šolo v Žužemberku. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
9.8.1957
83- letni Šorman (Anton Škufca) iz Malega Lipja v Suhi Krajini, na živinskem sejmu v Žužemberku...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Škorenj, Žužemberk 62, pri Glihu.
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
28.8.1957
Preša za sadje in grozdje (narejena okoli leta 1941), Žužemberk 151, Ivan Mačarol (roj. 1889), pri...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Line v podih in kozolcih v Žužemberku.
28.8.1957
Hiša, 2 fasadi in 1 tloris, Šlogar Ivana, Žužemberk 66.
1.8.1957
Pogreb starega Ivana Koščička v Žužemberku. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku. Od...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Na razglednici grad. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
Žužemberk. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Line na podu in kozolcu v okolici Žužemberka.
1.8.1957
Člani ekipe v Žužemberku. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
28.8.1957
Srpica za plet, Žužemberk 151, pri Babčevih, Ivan Mačarol.
1.8.1957
85- letna Julijana Koščiček, Žužemberk 143, v beli jopici "nachtkaseln" in kikli (krilu...
1.8.1957
Pogled na Žužemberk (s klanca proti Suhi Krajini). Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Aptah, pri hiši Žužemberk 143 (Julijana Koščiček). Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Žito (pšenico) čisti v kadujah, Žužemberk 51, pri Ljubljančanu. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28...
1.8.1957
Zapuščena hiša v Žužemberku 125, krita s šinklni. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
Panorama Žužemberka.
1.8.1957
Hiša pri Petršilkovih, kjer je bila stara klobučarska delavnica, Žužemberk. Teren 14- Okolica...
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
1.8.1957
Hiša poleg šole, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Plastika iz leta 1846 na zidu hiše, Ignac Nagode, pri Nagodetu, Žužemberk 82. Trije zidarji zidajo...
1.8.1957
Mal?nska hiša (Župančič), Žužemberk 80. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Kurjek (koklo zapirajo vanj), Žužemberk 134, pri Maroltovih.
1.8.1957
Julijana Koščiček v "ta velki ruti- kocku" na glavi, Žužemberk. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Detajl poda, Žužemberk.
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
1.8.1957
Kadunčeva hiša, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Pogreb starega Ivana Koščička v Žužemberku. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Vrata na zapuščeni hiši, Žužemberk 125.
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Znamenje na poti v Žužemberk na levi strani, smer: Ljubljana - Žužemberk. Teren 14- Okolica...
28.8.1957
Line v podih in kozolcih v vaseh v okolici Žužemberka.
1.8.1957
Upravnica in kuharica ter njena hči, Gostišče na trgu, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-...
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Gank pri dveh hišah v Žužemberku.
1.8.1957
85- letna Julijana Koščiček, Žužemberk 143, v beli jopici "nachtkaseln" in "fertahu...
1.8.1957
Svinjak, hlev, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
28.8.1957
Line na kozolcih in podih v Stranski in Budganji vasi ter Žužemberku.
28.8.1957
Jarmič?k, Žužemberk 151, Ivan Mačarol, pri Babčevih.
1.8.1957
Stara gostilna (opuščena) na Kukcu, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
9.8.1957
Tako je kupčija sklenjena. Živinski sejem v Žužemberku, 9.8.1957. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-...
1.8.1957
Stara gostilna (opuščena) na Kukcu, Žužemberk. Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
1.8.1957
Aptah, pri hiši Žužemberk 143 (Julijana Koščiček). Teren 14- Okolica Žužemberka (1.-28.8.1957).
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku...
28.8.1957
Vrata, Žužemberk 128, pri Peteršilku, Legan Marija.
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
28.8.1957
Škorenj, Žužemberk 62, pri Glihu.
28.8.1957
Torba za vola, Žužemberk 134, pri Maroltovih.
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...
1.8.1957
Žužemberk št. 43, preprosta zidana hiša blizu šole, krita s slamo. Teren 14- Okolica Žužemberka (1...
28.8.1957
Kljuk?c za trnje sekat (po potrebi ima ročnik), Žužemberk 151, pri Babčevih, Ivan Mačarol.
28.8.1957
Brana.
9.8.1957
Semenj ("s?mi, semi; gremo u semi"), dne 9.8.1957 (Lovrenčev) (živinski) v Žužemberku. Od...
9.8.1957
Matilda Sadar iz Št. Vida prodaja lončene izdelke od Lešnjaka iz Grobelj pri Šentjerneju na...
9.8.1957
Lončeni izdelki in ribniška suha roba iz Sodražice na vozu, Žužemberk, glavni trg. Teren 14-...
1.8.1957
85- letna Julijana Koščiček, Žužemberk 143, čebulo "puca" (čisti). Teren 14- Okolica...
1.8.1957
Železen nagrobni križ na pokopališču v Žužemberku. Ti križi po verjetnosti večidel izdelki...