Subscribe to RSS - Zameško
15.9.1952
Sklednik. Lastnik Franc Opalk, Zameško 17.
15.8.1952
Večja lesena hiša, stara 60 let, Cvelbar Anton, Zameško 15. Ognjišče v gornji hiši. Teren 9-...
15.9.1952
Ognjišče s "šijami". Lastnik Franc Opelk, Zameško 17...
15.8.1952
Večja lesena hiša, stara 60 let, Cvelbar Anton, Zameško 15. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO...
15.8.1952
Hiša v Zameškovem, Oštir Jože, Zameško 4. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-...
15.8.1952
"Aufkar" (kozolec) s "forajtom", Jauškovec Marija, Zameško 14. Teren 9-...
15.9.1952
Dva podolžna in en prečni tram na stropu v leseni hiši z letnico 1795. Zameško 17.