Subscribe to RSS - Velike Češnjice
47. d = 113,5 cm / v sred. dela = 25,5 cm / g = 9 cm // v do vrha notr. ovrat. = 8 cm / š med...
15.8.1950
Potokar Metka, Velike Češnjice 32. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15...
Veža z ognjiščem. Velike Češnjice 1.
15.8.1950
"Sušiuna" (sušilna) jama, okrogla, pri Jerkot, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri...
Klada za sekanje brstja, dračja. Lastnik Karel Anžlovar - pri Jerumu, Velike Češnjice 8.
15.8.1950
Krovec Anžlovar Vid iz Stične pokriva v Velikih Češnjicah 5, pri Kosorepcu. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Rakarjevi (mati in hči) iz Št. Vida žanjeta proso v Vel. Češnjicah blizu Št. Pavla. Teren 5- Št...
15.8.1950
Vinograd, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
15.8.1950
Hiša z dvoriščne zadnje strani, Velike Češnjice 5, pri Kosorepcu. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Krovec Anžlovar Vid, rojen 1893 pri delu, Velike Češnjice 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Hiša, Velike Češnjice 5, pri Kosorepcu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
"Terivna jama"- zapuščena, Velike Češnjice 8, pri Jerum. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Hiša, Velike Češnjice 5, pri Kosorepcu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Kosorepčeva hiša, Velike Češnjice 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
15.8.1950
Cenetovka, 93 let, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
Kašča z let. 1724. Velike Češnjice 1.
Vrata z detajli. Velike Češnjice 8.
15.8.1950
Zapuščena hiša s konca, Velike Češnjice 1, Mežnar. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Pri Erjavčevih tetah v Velikih Češnjicah (tov. Šušteršič in tov. Strojanova v razgovoru). Teren 5-...
15.8.1950
"Štirna" (vodnjak) na vago, Velike Češnjice 3, pri Ajdišku. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
Vrata. Lastnica Jožefa Markovič - pri Kosorepcu, Velike Češnjice 5.
15.8.1950
Kosorepčeva hiša, Velike Češnjice 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje,...
15.8.1950
Rakarjevi (mati in hči) iz Št. Vida žanjeta proso v Vel. Češnjicah blizu Št. Pavla. Teren 5- Št...
15.8.1950
Anžlov oče pred hišo čisti sončnice, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Firerjeva mati (81 let), Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Ščeperke na šijah (prostor nad ognjiščem) za sušenje mesa. Lastnica Jožefa Markovič - pri Kosorepcu...
15.8.1950
"Toplar" (dvojni kozolec) z "brajdo"- zapuščena, Velike Češnjice 8, pri Jerum...
Vrata. Lastnik Karel Anžlovar - pri Jerumu, Velike Češnjice 8.
15.8.1950
Kašetova hiša na Jerkotovem "Lazu", Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
"Telenge" (jarem), sedaj last EM, Velike Češnjice 8, pri Jerum. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Erjavčeva teta, mlajša, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Erjavčev hlev, notri koza, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Velike Češnjice, panorama iz Št. Vid. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje...
15.8.1950
Krovec Anžlovar Vid, rojen 1893 pri delu, Velike Češnjice 5. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Vprega krave v "šatrgo", Velike Češnjice 17. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas,...
15.8.1950
Erjavčeva hiša v gozdu, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
"Sušiuna" (sušilna) jama, okrogla, pri Jerkot, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri...
15.8.1950
Kašča- Cemtova- zraven cerkve v Velikih Češnjicah. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
Vrata z detajli. Velike Češnjice 5.
15.8.1950
Zapuščen čebelnjak, Velike Češnjice 3, pri Ajdišku. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...
15.8.1950
Koš za listje, doma narejen, Velike Češnjice 3, pri Ajdišku. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova...
15.8.1950
Hiša s konca, Velike Češnjice 5, pri Kosorepcu. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Podstrešek za vozove pri podu. Sredi se sušijo snopi lanu, desno svinjski hlev. Velike Češnjice 32...
Kobila za žaganje drv. Lastnik Karel Anžlovar - pri Jerumu, Velike Češnjice 8.
15.8.1950
Vinograd, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8.-17.9...
15.8.1950
Dve sestri, hčerki Ludvika Puša. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO Grosuplje, 15.8...
15.8.1950
Firerjevi dve: mati (81 let) in hči okopavata repo, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Prednja stran Kosorepčeve hiše, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Rakarjevi (mati in hči) iz Št. Vida žanjeta proso v Vel. Češnjicah blizu Št. Pavla. Teren 5- Št...
Kašča (tloris, fasada). Lastnik pri Mežnarju, Velike Češnjice 1.
15.8.1950
Zavezovanje rut, Markovič Jožefa, rojena 1891 in Rus Ana, rojena 1895, Velike Češnjice 5. Teren 5-...
15.8.1950
Kitara, doma izdelana (zdaj last EM), pri Zamanovih, Velike Češnjice 22. Teren 5- Št. Vid pri...
Tloris hiše. Lastnica Jožefa Markovič, Velike Češnjice 5.
15.8.1950
Kašča, datirana z letnico 1724, Velike Češnjice 1, pri Mežnarju. Teren 5- Št. Vid pri Stični,...
15.8.1950
Aptah (peča) Erjavčeve tete, Velike Češnjice. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
15.8.1950
Potokar Polde s hčerko Metko, Velike Češnjice 32. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-...