Subscribe to RSS - Trebče pri Črnem Vrhu nad Idrijo
Jezus na križu, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
Sveti Florjan, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
Skrinja (poslikana), Trebče 34, Kavčič Alojz.
Marija, Jezus, pastir, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren 16- Črni Vrh-...
Sveta družina, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
Marija z Jezusom in Sv. Jožef z Jezusom, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren...
Oltarček, izdelek ljudske umetnosti Jožeta Gostiše, Trebče 34. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri...
Otroka, Trebče 34, Črni Vrh, Ivana Kavčič. Teren 16- Črni Vrh- Vojsko pri Idriji (1.-28.8.1959).
Sv. Florjan na štali (hlevu), Trebče pri Črnem Vrhu, izdelal Jošt Gostiša leta 1909. Teren 16- Črni...