Subscribe to RSS - Straža
30.8.1961
"Pu?trh" (sodček) za vino nosit v goro. Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9...
30.8.1961
Poslikana "škrija" (skrinja). Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9...
30.8.1961
"Lajta" za grozdje. Lastnik Leopold Vidmar, Straža 16...
1.8.1961
Stara hiša brez dimnika pri Antonovcu. Lastnica Jožefa Lukek, Straža 13, detajl. Teren 18 -...
1.8.1961
Stara hiša brez dimnika pri Antonovcu. Lastnica Jožefa Lukek, Straža 13, detajl. Teren 18 -...
30.8.1961
Antonovceva hiša: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnica Ivana Lukek, Straža 9.
1.8.1961
Brajda pri hiši. Lastnica Ivana Lukek, Straža št. 9. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.8.1961
"Kozička" (kozica). Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Straža 13...
30.8.1961
"Rigl" na vratih. Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Straža 13...
30.8.1961
Sklednik in žličnik v "špajzi" (shrambi). Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Straža...
1.8.1961
Križani. Lastnik Polde Vidmar, Straža 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Trlica. Lastnica Francka Lukek, Straža št. 17. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Stou" (stol). Lastnica Jožefa Lukek - pri Antonovcu, Straža 13...
1.8.1961
Znamenje pri hiši, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
Stara lesena hiša pri "F?žonov?h". Straža 7. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Priprava za sipanje grozdja v lajto pri trgatvi. Lastnik Leopold Vidmar, Straža št. 16. Teren 18 -...
1.8.1961
Pripovedovalec Leopold Vidmar, star 90 let. Straža 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
30.8.1961
Anonovceva hiša: 4 fasade, 2 tlorisa. Lastnica Jožefa Lukek, Straža 13.
1.8.1961
Znamenje pri hiši, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
1.8.1961
"Veder" (vedro). Lastnik Leopold Vidmar, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
Domačini iz Straže. Dana Vidmar, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
"Veder" (vedro). Lastnik Leopold Vidmar, Straža 16...
1.8.1961
Stara lesena hiša pri "F?žonov?h". Straža 7, detajl. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem...
1.8.1961
Pripovedovalec Leopold Vidmar, star 90 let. Straža 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Sv. Notburga; Župančičeva kapelica, Straža 1. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Vrata v hišo. Lastnik Leopold Vidmar, Straža 16.
30.8.1961
Lončen "firkl" (vrč). Lastnik Leopold Vidmar, Straža 16...
30.8.1961
Vežna omara. Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9.
30.8.1961
Čebriček za žehto. Lastnica Ivana Lukek - pri Antonovcu, Straža 9.
1.8.1961
Stara hiša brez dimnika pri Antonovcu. Lastnica Jožefa Lukek, Straža 13. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
"Lipn?k" (drevo) pred hišo, preko 200 let star, Straža št. 16. Teren 18 - Šentrupert na...
1.8.1961
"Bogec". Lastnica Ivana Lukek, Straža 9. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8...
1.8.1961
Križani. Lastnik Polde Vidmar, Straža 16. Teren 18 - Šentrupert na Dolenjskem (1.-30.8.1961).
30.8.1961
Preša za sadje (grozdje). Lastnica Frančiška Lukek, Straža 17.