Subscribe to RSS - Srednja vas v Bohinju
Prežljeva hiša, dostop.
630:LJU;N-0031433
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031434
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031435
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031436
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031437
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031438
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031439
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031440
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031441
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031442
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031443
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031444
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031445
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031446
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031447
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031448
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031432
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031431
Birma - Srednja vas.
Notranjščina kmečke gorenjske kuhinje.
SEM;F-0001350
Mežnarjeva hiša pod cerkvijo sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju. Fotografirano v mesecu februarju...
SEM;F-0001353
Mežnarjeva hiša pod cerkvijo sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju. Fotografirano v mesecu februarju...
SEM;F-0001991
Pogled na cerkev sv. Martina v Srednji vasi v Bohinju. Fotografirano v letu 1913.
SEM;F-0004314
Mlin, Srednja vas v Bohinju, Na mlinu. Fotografirano v letu 1907. Fotografiral: Vesel F.
SEM;F-0004315
Mlin, Srednja vas v Bohinju. Fotografirano v letu 1907.
SEM;F-0004316
Mlin, Srednja vas v Bohinju. Fotografirano v letu 1907.
F0000006
Pročelje hiše, stopnice vodijo proti cerkvi, pri Mežnarju.
F0000011
Hiša, vhod, Srednja vas pri Bohinju.
630:LJU;N-0031425
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031426
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031427
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031428
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031429
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031430
Birma - Srednja vas.
630:LJU;N-0031449
Birma - Srednja vas.