Subscribe to RSS - Šmarje - Sap
F0000111
Skupina hiš, Šmarje- Sap. Otroci na cesti skozi naselje.
1.8.1949
Zadružniki na delu- košnja krompirišča. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Vrata z letnico 1883, Sap 2, pri Kurjek, vrata napravil Magister iz Cikave. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Finžgar s Sapa pri Šmarju. Teren 2: Šmarje - Sap - Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Stara furmanska cesta od Sv. Križa proti Tlakam. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Stol, Šmarje 3i pri Mlekarju- Šuštar Stanko izdelal pred 15 leti, Franc Gliha, mizar, Šmarje. Teren...
1.8.1949
Cerkev v Šmarjah. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Frčada Zavirškove gostilne z letnico 1837, Šmarje 24 (Krašovci). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Del skupine EM v Šmarju pred šolo. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Skupina EM v Šmarju pred šolo. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Zadružni dom v Šmarju. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Skupina zadružnikov iz Šmarja. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
68. d = 116 cm / v sred. dela = 28,5 cm / g = 8,5 cm // v do vrha ovrat. = 13 cm / š med odprt...
106. š = 70 cm / g = 6,5 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 16 cm // pr. odprt. za kambo...
Šmarje - Sap na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šmarje - Sap na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
Šmarje - Sap na Dolenjskem. Med leti 1928 in 1947.
1.8.1949
Šmarje- zapuščena hiša št. 17, pri Pajki (sedaj Smoletova). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.8.1949
Hiša, Šmarje 30. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Lesen strop, detajl. Lastnik Ivan Zaviršek.
1.8.1949
Razstava etnografskih predmetov terena Šmarje-Sap v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku...
1.8.1949
Vrata z letnico 1884 JG, Šmarje 8, pri Štrubli, delal Jože Gliha. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Skupina EM v Šmarju pred šolo. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Razstava etnografskih predmetov terena Šmarje-Sap v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku...
1.1.1949
Situacija. Hamatov dom, lastnik Ivan Janežič, Sap 6.
1.8.1949
Zadružniki na delu, Šmarje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Tov. Šuštaršič v razgovoru z dvema ženama. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Zadružniki na delu- košnja krompirišča. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Plakat- vabilo na predavanje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
France Marn (Marnov Fr?nce), Sap 26, m?zikontar; harmonike je naredil 1921 Anton Mrvar iz Trbovelj...
1.8.1949
Obisk na razstavi EM v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku terenskega dela. Teren 2:...
1.8.1949
Razstava etnografskih predmetov terena Šmarje-Sap v dvorani Zadružnega doma v Šmarju. Teren 2:...
1.8.1949
Frčada Zavirškove gostilne z letnico 1837, Šmarje 24. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8...
1.8.1949
Šmarje, šola- stara šola, hiše. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Okno. Lastnik Ivan Zaviršek, Šmarje 24.
1.8.1949
Šmarje- šola, cesta, hiše. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Detajl hiše z letnico 1837. Lastnik Ivan Zaviršek, Šmarje 24.
1.8.1949
Razstava etnografskih predmetov terena Šmarje-Sap v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku...
1.8.1949
Frčada Zavirškove gostilne z letnico 1837, Šmarje 24 (Krašovci). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Gostje (dr. Grafenauer, dr. Mikuž, univ. prof. Zupanić, tov. Zadnikar) in ekipa EM ob otvoritvi...
1.8.1949
Zibka (zibelka) z znamenjem in letnico "18 IHS 75", Sap 2, pri Kurjek. Teren 2: Šmarje-...
1.8.1949
Stari Majer z vnukom, Sap. Teren 2: Šmarje - Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Šmarje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Razstava etnografskih predmetov terena Šmarje-Sap v dvorani Zadružnega doma v Šmarju ob zaključku...
1.8.1949
Stari turnček, Šmarje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.