Subscribe to RSS - Sela pri Šmarju
1.1.1949
Šterna (vodnjak). Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.1.1949
Dimnik. Lastnica Jožefa Kadunc, Sela pri Šmarju 6.
1.8.1949
Šušteršič med izpraševanjem, Sela 11. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kozolec- toplar- zgoraj prirejen tako, da služi za pod in shranjevanje mrve (sena), Sela 24. Teren...
1.8.1949
"Kounica"- voz za gnoj; na njem čebri z vodo, spredaj trage, Sela 18, pri Anzeljnu. Teren...
1.1.1949
Tloris pritličja. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.1.1949
Skrinja poslikana. Lastnik Franc Šinkovec, pri Mežnarji, Sela 19.
1.8.1949
"Stuh" slame (ker nima kozolca), Sela 4, Toune Janez. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Dimnikova družina pred hišo, Sela. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Čebelnjak, Sela 9, Kadunc Miha. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Sela- vrstna vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
"Race", z vago spredaj, Sela 18. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
ruta
Zimska ruta iz vzorčasto potiskanega žameta, Sela. Industrijski izdelek, velikost 75 cm X 75 cm.
1.8.1949
Hiša, Sela 18, pri Anzeljnu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Tov. Šuštar riše vodnjak- šterno- z lesenim vedrom, Sela 18, pri Anzeljnu. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.1.1949
Tloris Anzelnove hiše. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.1.1949
Kurnik. Lastnik Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.1.1949
Šterna (vodnjak). Lastnik Alojizij Kandunc, Sela 13.
1.8.1949
"Drevo", dile železne, v ozadju angleški plug, Sela 18. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Dimnikova terilna jama, Sela 16. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Fasade Anzelnove hiše. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.8.1949
Tov. Šuštar in Matelič v Selah rišeta vodnjak in pehar, pri Koren, št. 13. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.1.1949
Skrinja, deloma intarzirana. Lastnik Alojizij Kandunc, Sela 13.
1.1.1949
Vrata. Lastnica Jožefa Kadunc, Sela 6.
1.8.1949
Telenge, pri Dimniku na Selih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kule- voziček. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Štručenca. Lastnica Antonija Kadunc, Sela 13.
1.8.1949
Vincenc B?zjak, gospodar hiše, Sela 18. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
48. d = 99 cm / v sred. dela = 22 cm / g = 8 cm // v do vrha notr. ovrat. = 8 cm / š med obvrat...