Subscribe to RSS - Rožnik
1.6.1964
Majarjev pod, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965...
1.6.1964
Vprega v senen vozi sredi vasi Rožnik (pred Grezetovo hišo). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Tomažinova obnovljena hiša, desno pod. Janez Tomažin, Rožnik 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Plevici na njivi med Rožnikom in Malimi Lipljenami. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij...
2.3.1965
Mačkare (otroci) na Rožniku l. 1965. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Grezetovo hišo podirajo, desno že temelji za novo, ruševine pospravljajo, Rožnik 5. Teren 21 -...
1.6.1964
Lukatova kašča, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.2.1966
Nova Grezetova hiša, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Obnovljena hiša na Rožniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Kapelica na Rožniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/...
1.6.1964
Ognjišče z dimnikom (opuščeno), pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem...
1.6.1964
Ahlinova hiša. Pod isto streho (levo) štala (hlev), spredaj Lukatova štala. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Kapelica na Rožniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/...
1.6.1964
Kozolec s podstreškom in prigrajeno lopo za shranjevanje slame, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Peč v Grezetovi podrti hiši, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust...
1.6.1964
Zidna omarica v kamri, pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Zidna omarica in polica z orodjem v opuščeni kamri, pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 -...
2.3.1965
Mačkare (otroci) na Rožniku l. 1965. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Pod, toplar (dvojni kozolec) in kapelica, pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Grezetovo hišo podirajo, na desni že temelji za novo, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Peč v Grezetovi podrti hiši, desno zapeček, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.2.1966
Nova Grezetova hiša, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Pogled na Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
2.3.1965
Mačkare (otroci) na Rožniku l. 1965. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Rožnik iz Malih Lipljen. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Toplar (dvojni kozolec) na Rožniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.2.1966
Pri Ančniku na Rožniku št. 2 delajo zobotrebce. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Bradačeva štirna (vodnjak) (Jože Kraljič, Rožnik 11). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Grezetova hiša, podrta v juliju 1964, na istem mestu bo nova. Jeršin, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan...
1.6.1964
Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Vrhhlevni pod "na Podobci", Rožnik 4 (Jamnik). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.6.1964
Bavdek Marjan, Penetov, izdelovalec obešalnikov. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Kamenje iz starega zidu Grezetove hiše, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Ančnikova kašča, leta 1891 so ji pridružili pod (pod skupno streho). Kašča je baje še iz turških...
1.6.1964
Ravnatelj SEM B. Kuhar sedi pri plevicah na njivi in zapisuje podatke (med Rožnikom in Malimi...
1.6.1964
Zalarjeva hiša (bajta), Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Vhod v štalo (hlev) (s konca hiše), pred štalo svinjski kotel, na vogalu gnojišče, pri Ančniku,...
1.6.1964
Voz, Jože Zelnik, Lenčkov ata. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Grezetovo hišo podirajo, desno že temelji za novo, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.2.1966
Pri Ančniku na Rožniku št. 2 delajo zobotrebce. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Adamovčev čebelnjak, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Del strehe na Lukatovi kašči, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964...
1.6.1964
Lukatova kašča, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi...
1.6.1964
Na cesti mešajo malto (voda v čebru), za zidavo nove Grezetove hiše, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan...
1.6.1964
Kapelica na Rožniku. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/...
1.6.1964
Na pol podrta peč v Grezetovi hiši, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in...
1.6.1964
Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Na cesti mešajo malto (voda v čebru), za zidavo nove Grezetove hiše, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan...
1.6.1964
Pod, toplar (dvojni kozolec) in kapelica, pri Sp. Rojcu (Mencin), Rožnik 1. Teren 21 - Škocjan na...
1.6.1964
Spodnja Rojčeva hiša (Mencin), Rožnik 1, pritličje opuščeno, za stanovanje rabijo le nadzidani del...
1.6.1964
Voz, Jože Zelnik, Lenčkov ata. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Grezetova hiša, Jeršin, Rožnik 5 (podrta v juliju 1964). Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij,...
1.2.1966
Nova Grezetova hiša, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.6.1964
Čebelnjak v ograjenem delu. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
58. d = 104 cm / v sred. dela = 17 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 12,5 cm / š med odprt...
1.1.1949
Otroški voziček, posteljica. Rožnik 16.
1.1.1948
Kajža, Rožnik 13.
1.1.1948
Kobila za vrtanje oselnikov - osovnikov. Lastnik Jože Bradač, Rožnik 10.
1.1.1948
Stolček. Lastnica Marija Jamnik, Rožnik 14.
1.10.1948
Zalarjev čebelnjak, Stanko Zalar, Rožnik 17. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Kozolec s podstreškom, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Klepalnik. Lastnik Jože Bradač, Rožnik 10.
1.8.1948
Vrata poda (skednja) z letnico 1710, pri Kraljiču, Rožnik 10. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak...
31.8.1948
Krompir prebirajo na njivi, Virant, Rožnik 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
Kobila za vrtanje oselnikov - osovnikov, Rožnik 10, Jože Bradač, pri Bradaču.
1.1.1948
Situacija, Rožnik 12.
1.8.1948
Tomažinov svinjak, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.10.1948
Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.10.1948
Janez Bradač pri "uolniku" (čebelnjaku), ki ga je sam naredil, Rožnik 16. Teren 1 - Št...
1.1.1948
Klop in miza v veži. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
1.1.1949
Grabljice za proso plet. Rožnik 15.
31.8.1948
Krompir nabirajo v trugo, Rojec, Rožnik 16. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Proso manejo.
1.8.1948
Sušenje koruze na "reštah", Rožnik 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9...
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
31.8.1948
Prosenica se suši v otepih, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Vrhhlevna Tomažinova hiša, Rožnik. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Žličnik. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
1.1.1948
Štala (hlev). Lastnik Jožef Virant, Rožnik 2.
1.1.1948
Skrinja. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
31.8.1948
Kašča, Rožnik 8. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
31.8.1948
Hiša s kaščo in svinjakom, Rožnik 5. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Kašča in vodnjak, Rožnik 7. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Adamovičeva bajta. Lastnik Janez Bradač, Rožnik 13.
1.1.1948
Lesa nad vrati poda pri Majerju in pri Žerinu, Rožnik 4 in 5.
1.8.1948
Rožnik 8, pri Luketovih. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Ognjišče v kotu. Lastnik Janez Zalar, Rožnik 15.
31.8.1948
70- letna samska Tomažinova kosi, Rožnik 14. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.8.1948
Rožnik 8, pri Luketovih. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Pri Ančniku. Lastnik Jožef Virant, Rožnik 2.
1.6.1964
Pogled na Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter pozimi 1965/66.
1.6.1964
Ančnikova kašča, leta 1891 so ji pridružili pod (pod skupno streho). Kašča je baje še iz turških...
1.6.1964
Grezetovo hišo podirajo, desno že temelji za novo, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Tomažinova obnovljena hiša, desno pod. Janez Tomažin, Rožnik 3. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...
1.6.1964
Adamovčev čebelnjak, Rožnik. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem, junij, julij in avgust 1964 ter...
1.8.1948
Rožnik (Rožeupah). Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Plužna (kolca). Lastnik Jožef Virant, Rožnik 2.
31.8.1948
Aptah- uporabljen kot prt v kapelici, pri Rojcu, Rožnik 16. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1...
1.1.1948
Kopača za gnoj. Lastnik Jože Bradač, Rožnik 10.
1.1.1948
Štirna (vodnjak) z lesenim pokrovom, , pri Ančnikovih, Jože Virant, Rožnik 2.
1.8.1948
Izkopavanje krompirja, med Rožnikom in Malih Lipljenih. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-...
1.8.1948
Rožnik 2. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.10.1948
Janez Bradač pri "uolniku" (čebelnjaku), ki ga je sam naredil, Rožnik 16. Teren 1 - Št...
1.1.1948
Pletenica (posoda) za zrnje in seme. Lastnik Janez Ahlin, Rožnik 8.
1.1.1948
Pri Lukatovih, tloris, Rožnik 8.
1.1.1948
Situacija vasi Rožnik.
1.1.1948
Vile. Lastnik Jože Bradač, Rožnik 10.
31.8.1948
Hiša s podom, Rožnik 14. Teren 1 - Št. Jurij- Škocjan- Turjak, 1.8.-15.9.1948.
1.1.1948
Obešalo, obešalnik za kuhinjski pribor; kuhalnica, gorjačica za močnik mešat. Lastnik Jože Kraljič...
1.6.1964
Grezetovo hišo podirajo, desno že temelji za novo, Rožnik 5. Teren 21 - Škocjan na Dolenjskem,...