Subscribe to RSS - Rateče
Rateče - Planica. Na razglednici "velika smuška skakalnica". Med leti 1928 in 1947...
F0003187
Mati Marije Pidbach, v kmečki noši s konca 19. stoletja, lahko tudi še v začetku 20. stoletja.
F0000487
Kmečka hiša, Rateče.
Rateče - Planica s Ponco in Kopo v ozadju. Med leti 1928 in 1947.
Rateče - Planica s Petelinkovo skupino, Tromeja, Peč. Med leti 1928 in 1947.
Rateče - Planica. Na razglednici "velika smuška skakalnica". Med leti 1928 in 1947...
Rateče - Planica. Na razglednici Gostilna in trgovina Kajžar, veranda na gostilniškem vrtu, pogled...
Rateče - Planica. Med leti 1928 in 1947.
Rateče - Planica. Med leti 1928 in 1947.
F0012619
Narodna noša, Rateče, po 2. svetovni vojni.